Běły blak w stawiznach

štwórtk, 25. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku stawizniskeho projekta je Ursula Wünsche z Drježdźan (naprawo) šulerjam Wojerowskeho Johanneuma ze swojeho žiwjenja powědała.  Foto: A. Kirschke We wobłuku stawizniskeho projekta je Ursula Wünsche z Drježdźan (naprawo) šulerjam Wojerowskeho Johanneuma ze swojeho žiwjenja powědała. Foto: A. Kirschke

13. raz su Wojerowscy gymnaziasća přewjedli projekt „K přichodej słuša dopominanje“. Lětsa rozestajachu so na rozdźělne­ wašnje z wobswětowej a energijowej­ politiku NDR.

Wojerecy (AK/SN). Wobswětowa a energijowa politika NDR měła so zaměrnje historisce přeslědźić. „Wona je běły blak w stawiznach. Rozdźěl mjez narokom a woprawdźitosću bě wulki“, podšmórny nawoda Drježdźanskeje wotnožki za podłožki stasi Konrad Felber, jako su njedawno we Wojerecach projekt „Komunalna politika něhdy a dźensa – K přichodej słuša dopominanje“ zakónčili. 13. raz běchu tajki projekt přewjedli, a wobdźělili běchu so tři Wojerowske gymnazije ze šulerjemi 10. lětnika.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND