Powołanska orientacija tyje hospodarstwu

srjeda, 01. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace hač sto předewzaćelow, wučerjow, wokrjesnych radźićelow, šule­rjow a staršich kaž tež sobudźěłaćerjow zarja­dow je so dźensa na 2. kubłanskej konfe­rency Budyskeho wokrjesa w krajnoradnym zarjedźe wobdźěliło. Ze serbskich šulow bě jeničce Serbska wyša šula­ Budyšin zastupjena.

Budyšin (SN/CoR). „Kooperacija mjez šulu a hospodarstwom je dźeń a trěbniša, wšako přichod našeho hospodarskeho ruma wot toho wotwisuje, kelko fachowych mocow tule změjemy“, podšmórny Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) w swojich postrownych słowach. Wón skedźbni na to, zo bě w minjenych lětach 80 000 ludźi zwjetša dźěła dla region wo­pu­šćiło. Dźensa ma Budyski wokrjes jenož hišće 310 000 wobydlerjow. „Mnozy pak docyła njewědźa, kotre šansy kón­čina wuchodnje Drježdźan skići. Mamy je młodym ludźom pokazać, zo njebychmy jich zhubili“, Harig wuzběhny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND