Plincy wšěm słodźeli

pjatk, 10. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Šulerjo wosebite popołdnjo dožiwili

Wojerecy (HH/SN). Rjad serbskich po­poł­dnjow na Wojerowskej dźěćacej a mło­dźinskej farmje, hdźež so zwjetša dźěći w hortowej starobje ze serbskej rěču a kulturu zeznajomjeja, je so wčera za tele šulske lěto skónčił. Zežiwjenska poradźowarka Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Rafaela Wićazowa tajke popołdnja něhdźe wot spočatka tohole lěta dwutydźensce poskića a je nawjeduje. Předewšěm na praktiske wašnje spyta wona šulerjam, kotřiž wobstajnje na farmu přichadźeja, zakłady serbskeje rěče a kulturne wosebitostki zbližić. Za wčerawše popołdnjo bě sej něšto wosebite wumysliła. Hromadźe z njej su dźěći butřankowe plincy pjekli. K tomu měješe poradźowarka hišće wose­bity tip swojeje wowki. Ta bě mjenujcy tyhel do toho­ z połćom wumazała, zo so plincy přilěpili njebychu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND