Zamołwitosć rěka sobu dźěłać

srjeda, 15. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Patrick Tanzer Foto:  A. Kirschke Patrick Tanzer Foto: A. Kirschke

Sobu postajeć a so nutř měšeć je jeho nalež­nosć. „Jako šulerski rěčnik móžeš sobu rozsudźeć. Móžeš na njedostatki a problemy skedźbnjeć“, měni 25lětny Patrick Tanzer z Tornowa pola Łutow. Wón je lětsa na Wojerowskim Powo­łan­skošulskim centrumje Konrad Zusy wukubłanje na kubłarja zakónčił. Do toho bě so hižo na socialneho asistenta wukubłał. „Po pisomnych a praktiskich pruwowanjach su mi mnohe durje wotewrje­ne. Rady bych ze zbrašenymi dźěłał“, sej wón přeje. Prěnje nazhonjenja na tym polu je wón hižo w spěchowanskej šuli „Dr. Friedrich Wolf“ za ćělnje zbrašenych we Wojerecach zběrał.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND