SŠT swój poskitk w prózdninskim lěhwje rozšěrja

pjatk, 17. julija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Rěčne a prózdninske lěhwo Serbskeho šulskeho towarstwa steji lětsa hišće bóle pod hesłom intensiwna zaběra z rěču. „Móžemy rjec, zo změja wobdźělnicy składnosć, sej serbšćinu ze wšěmi zmysłami přiswojić“, rjekny předsydka SŠT Ludmila Budarjowa. Hladajo na wukmanjenje dźěći a mło­dostnych w serbšćinje je SŠT přebytk wot 31. julija do 9. awgusta we wočerstwje­nišću KieZ Querxenland we Wodowych Hendrichecach znowa koncipowało. 30 zajimcow wjacorych serbskich šulow je so za lěhwo přizjewiło. Studenća wučerstwa njeskutkuja lětsa jenož jako pře­wodźerjo, dohladowarjo a partnerojo, ale budu zdobom rěčni amaterojo. Su to třo studenća wučerstwa z Lipska a Drježdźan. Nawod lěhwa změje Šunowčan Matthias Möller.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND