Mnohotnosć rozumić

póndźela, 10. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Młodostni su so w Budyskim Serbskim domje informowali. Foto: Jurij Helgest Młodostni su so w Budyskim Serbskim domje informowali. Foto: Jurij Helgest

Festiwal diversity (mnohotnosć) je zahajeny. Dźens dopołdnja staj předsydka Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk Kristin Heelemanec a předsyda Domowiny Dawid Statnik wjace hač 40 zajimcow ze šěsć krajow w Budyskim Serbskim domje witałoj. Mjez wobdźělnikami su tež wjacori młodźi Serbja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND