60 lět Radworska pěstowarnja „Marja Kubašec“

srjeda, 26. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěći a kubłarjo Radworskeje pěstowarnje „Marja Kubašec“ přeprošeja 1. septembra na dźeń wotewrjenych duri.  Foto: B. Quint Dźěći a kubłarjo Radworskeje pěstowarnje „Marja Kubašec“ přeprošeja 1. septembra na dźeń wotewrjenych duri. Foto: B. Quint

Stawizny přewodźeja mnohe generacije do přichoda

Serbska wučerka a spisowaćelka Marja Kubašec je Radworčanam krute zapřijeće a tak zdobom kubłarjam a chowancam pěstowarnje, kotraž je po njej pomjenowana. Kubłanišćo na kromje wsy Pod dubami 2 je wot lěta 1994 w nošerstwje Budyskeho Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO). Runje tele nakromne połoženje skići dźěćom dobre zakłady wuwića. Cyle w zmysle Marje Kubašec swoje kajkosće a zamóžnosće dale wuwiwać, dźěłaja kubłarki a kubłarjo z dźěćimi. Wosebje rady wužiwaja krótke puće do přirody. Hrajkanišćo při pisanje wobarbjenym domskim jim njedosaha. Dyrbja won, sej swět wotkryć. To činja mjeztym hižo po wjacorych generacijach dźěći a kubłarjo.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) Na Radworskim sportnišću nalěto 1957 Foto: archiw pěstowarnje (3)
dalši wobraz (2) Redaktor Noweje doby Marian Wjeńka pisaše wo wotewrjenju noweje pěstowarnje Pod dubami 2 a naspomni, zo su tam tehdy hižo dźěći wot dweju lět kubłali.
dalši wobraz (3) Mjeztym dźewjeć lěta nawjeduje Birgit Quint Radworske dźěćace dnjowe přebywanišćo „Marja Kubašec“, kotrež je w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelstwa. Foto: M. Rječcyna
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND