Serbšćinaw sakskejstolicy

póndźela, 31. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Drježdźany (SN/MiR). Wot přichodneho šulskeho lěta 2016/2017 měła so na jednej Drježdźanskej zakładnej šuli w měšćanskej štwórći Strěžin serbšćina poda­wać. Drježdźanske towarstwo Stup dale přeproša tuž wšitkich zajimowanych staršich za srjedu, 2. septembra, na staršiski wječork. Zetkanje wotměje so wot 19.30 hodź. w rumnosćach towarstwa na hasy Böhmische Straße 27. „Za naše planowanja a diskusije z měšćanskim zarjadnistwom­ a z kubłanskej agenturu je wažne wědźeć, z kelko dźěćimi móžemy spočatnje ličić“, rozłožuje na naprašowanje SN předsyda towarstwa Stup dale dr. Andreas Kluge, „podpěra a sobuskutkowanje wšitkich zajimcow stej wažnej, zo bychmy swój zaměr docpěli. Chcemy tež tych staršich narěčeć, kotřiž so dotal hišće w našim cyłku přizjewili njejsu.“ Přichodne tydźenje wšak dóstanu starši listy ze šulskeho zarjada z próstwu, swoje dźěćo na jednej šuli přizjewić. Je planowane, zo tež dźěći z druhich měšćanskich dźělow Strěžinsku šulu wopytaja.­ Serbsku wučerku hižo maja. Spočatnje měła so serbšćina za maćer­norěčne dźěći podawać, perspektiwisce tež jako cuza rěč.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND