Fairplay tyje integraciji cuzych poručenje

wutora, 29. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Napjate hry běchu to na wčerawšim sportowym swjedźenju „VoBaFu“ w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma w Budyšinje. Na turněrje za ćěkancow a dalšich zajimcow wubědźowachu so mustwa we wolejbulu kaž tež w dalšimaj sportowymaj družinomaj basketbulu a kopańcy. Foto: SN/Maćij Bulank Napjate hry běchu to na wčerawšim sportowym swjedźenju „VoBaFu“ w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma w Budyšinje. Na turněrje za ćěkancow a dalšich zajimcow wubědźowachu so mustwa we wolejbulu kaž tež w dalšimaj sportowymaj družinomaj basketbulu a kopańcy. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (apa/SN). Wulke hibanje knježeše wčera popołdnju w sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma w Budyšinje. We wobłuku 6. interkulturneho tydźenja přeprosy Budyski wokrjesny sportowy zwjazk na zhromadny integratiwny turněr „VoBaFu“ za ćěkancow a domoródnych. „Chcemy młodostnym ze sportowym turněrom trochu wotměny we wšědnym dnju poskićić“, rozłoži 23lětna koordinatorka za sportowu młodźinu Gabriela Große, „ze zarjadowanjom, kotrež ma wučić fairplay, chcemy docpěć integraciju, tolerancu a zro­zumjenje za demokratiju.“ Wobdźělnicy móžachu so jako mustwo w disciplinach wolejbul, basketbul kaž tež kopańca wubědźować. Mjez sportowcami běchu požadarjo azyla z Kamjenca, Wojerec, Radeberga­ a Budyšina kaž tež skupinka Serbow. Hry běchu napjate, a za čas horcych bojow bě tón abo tamny na fairplay abo prawu techniku pozabył.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND