Ličby swědča wo wuspěchu

póndźela, 16. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Serbske šulske towarstwo a Smjerdźečanske serbske kubłanske srjedźišćo LIPA­ stej sobotu na fachowu konferencu do centruma za komunikaciju na ryćerkuble­ do Bukowca přeprosyłoj. Wjace hač 70 kubłarkow a kubłarjow a dalšich zajimcow zaběraše so z agre­siwitu dźěći w pěstowarni a horće. Zdobom­ wotmě so hłowna zhromadźizna SŠT.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND