Zajim za serbsku rěč zwuraznili

wutora, 17. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Drježdźany (SN). Dohromady 115 hornjoserbšćinu wuknjacych dorosćenych je so na naprašowanju Multimedialneho centruma za nawuknjenje rěčow Drježdźanskeje Techniskeje uni­wersity wobdźěliło. Wone je so wot 17. septembra hač do 10. oktobra 2015 přewjedło. Wo tym informuje Załožba za serbski lud na swojej internetnej stronje. Naprašowanje je wobstatk projekta k wuwiwanju interaktiwneho online-programa k samonawuknjenju hornjoserbskeje rěče, kotryž bě załožba do nadawka dała.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND