Z bytostnymi temami so zaběrali

wutora, 17. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). 65 šulow po cyłej Sakskej su na šulu bjez rasizma - šula za kuražu pomjenowane. Wosom z nich je z Budyskeho wokrjesa. Do kruha słušeja mjez druhim Wósporčanska šula w swobodnym nošerstwje, Wojerowski Lessingowy a Foucoultowy gymnazij kaž tež Kamjenska 2. wyša šula. Za šěrjenje ideje zasadźuje so cyłoněmska Syć za demokratiju a kuražu (NDC). „Hač so bórze tež jako Budyski Serbski gymnazij w tymle kruhu angažujemy, wo tym chcemy w šulskim nawodnistwje rozmyslować“, rjekny nawoda gymnazija René Wjacławk. „Pruwować chcemy tež, hač stanjemy so šula bjez rasizma - šula za kuražu.“ Wón bě so na syćowym zetkanju zańdźenu sobotu w Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje wobdźělił.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND