Druhe kultury bjez předsudkow sej wotkrywać

póndźela, 23. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Hromadźe z dr. Katharinu Elinej paslachu dźěći sobotu we wobłuku Wojerowskeje dźěćaceje uniwersity serbski memory. Foto:  Andreas Kirschke Hromadźe z dr. Katharinu Elinej paslachu dźěći sobotu we wobłuku Wojerowskeje dźěćaceje uniwersity serbski memory. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). „Serbska swójba sedźi pódla was w hosćencu a so w swojej maćeršćinje­ rozmołwja. Kak byšće reagowali“, prašeše so dr. Katharina Elina sobotu wobdźělnikow dźěćaceje uniwersity we Wojerowskej kulturnej fabrice. „Bych so prašała, hač woni wo mni rěča“, rjekny dźesaćlětna Lila Beck, „bych pak swójbu rady zeznała.“ Dr. Katharina Elina nygny a na to nawjaza. Kulturnej pedagogowce dźěše wo předsudki a klišeje napřećo Serbam. Zakład předsudkow stej njewěda a njewěstosć. We wšědnym dnju su předsudki hłuboko zakótwjene. „Što nas wotdźeržuje cuzu rěč nawuknyć?“, chcyše Njeswačanka wědźeć. 25 serbskich słowow­ je wona dźěći sobotu nawučiła.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND