Nowi gymnaziasća so zeznali

štwórtk, 26. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Hač w Njeswačanskej młodowni abo wonka na wulkej ležownosći, nowačcy 5. lětnika  Budyskeho Serbskeho gymnazija wědźachu so zabawjeć. Hłowny zaměr wjacednjowskeho přebytka w Njeswačidle bě, zo so šulerjo mjez sobu ze znaja.  Foto: Lydija Rachelic Hač w Njeswačanskej młodowni abo wonka na wulkej ležownosći, nowačcy 5. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija wědźachu so zabawjeć. Hłowny zaměr wjacednjowskeho přebytka w Njeswačidle bě, zo so šulerjo mjez sobu ze znaja. Foto: Lydija Rachelic

Kóžde šulske lěto podawaja so šulerjo 5. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija­ do Njeswačidła. Zaměr šule w zelenym je, zo so nowi gymnaziasća mjez sobu zeznaja.

Rjadowniskaj wučerjej 5. lětnika na Serbskim gymnaziju Budyšin Franc Friedrich a Roman Grzyb běštaj za njedawny přebytk nowačkow w Njeswačidle bohaty program přihotowałoj. Jimaj poboku běchu kubłarjo a studenća Jurij Haška, Roman Kral, Michał Rječka, Lydija Rachelic a Juliana Rječkec.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND