Mnohe ideje zwoprawdźili poručenje

srjeda, 23. decembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźanske towarstwo Stup dale zhladuje na lěto połne mjeńšich postupow a nowych wužadanjow. Čłonojo angažowachu so za wuwiće serbskeje infrastruktury w sakskej stolicy, ale tež za temy powšitkowneho zajima Serbow.

Drježdźany (SN/MiR). Towarstwo Stup dale hlada přiběrajcy za nowymi móžnosćemi, serbsku přitomnosć w Němskej pozitiwnje posrědkować. Dalše ćežišćo je, aktiwnje rozmyslować wo wuměnje moderneho serbstwa zboka klišejow. Zhladuja-li čłonojo towarstwa na lěto 2015, maja sympozij wo wizijach a serbskim sebjezrozumjenju, kotryž wotmě so lětsa w februaru w sakskej stolicy, za wosebje naročny. Ze sympozija, naprašowanja a podijoweje diskusije nasta dokumentacija, kotraž je w interneće pod www.stup-dale.org/en/stup-dale/61-wo-sympoziju wo­zjewjena. „Nam je wažne, zo so kultura wotewrjeneje diskusije wo potrjebje Serbow wuwije. Smy přeswědčeni, zo atraktiwna duchowna klima Serbow, zajimcow a sympatizantow najbóle wabi, hdyž móža aktiwnje na serbskim žiwjenju sobu skutkować a wo najlěpše strategije wojować“, rozłožuje předsyda dr. Andreas Kluge.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND