Praktiske rěčenje sobu najwažniše

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z chlěbom a selu witachu Janine Sulkec, Daniel Šołta a Hańžka Budarjec (wotlěwa) z wučerku serbšćiny Andreju Ryćerjowej wopytowarjow dnja wotewrjenych duri na Johanneumje, mjez druhim Manuelu Bonsdorf (naprawo).  Foto: Andreas Kirschke Z chlěbom a selu witachu Janine Sulkec, Daniel Šołta a Hańžka Budarjec (wotlěwa) z wučerku serbšćiny Andreju Ryćerjowej wopytowarjow dnja wotewrjenych duri na Johanneumje, mjez druhim Manuelu Bonsdorf (naprawo). Foto: Andreas Kirschke

Spočatk lěta je čas, hdyž wyše šule a gymnazije dźeń wotewrjenych duri přewjeduja, zo bychu so přichodnym šulerjam předstajili. Sobotu mějachu tajki dźeń na Wojerowskim Johanneumje.

Wojerecy (AK/SN). Wusko zwjazane ze žiwjenjom a z praksu je wuwučowanje serbšćiny na Wojerowskim ewangelskim gymnaziju Johanneum. „Zajim je přiběrał“, podšmórny wučerka serbšćiny Andreja Ryćerjowa sobotu na dnju wote­wrjenych duri. Tuchwilu maja tam 16 šulerjow-serbšćinarjow, sydom w 5. lětniku, šěsć w šestym a třoch w 7. lětniku. Stajnje wutoru wot 6. do 8. hodźiny jich Šunowčanka wuwučuje. Wažnosć kładźe wona na prawopis, gramatiku, dobre wurjekowanje a předewšěm na aktiwne rěčenje. „Derje, zo so naša wučerka kóždemu jednotliwcej wěnuje“, měnitaj Janek Bramborg a Daniel Šołta z 5. lětnika. Janek je serbšćinu najprjedy w Němčanskej pěstowarni a pozdźišo na Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“ wuknył, Daniel porno tomu w Kulowskej katolskej pěstowarni a dale na tamnišej Krabatowej zakładnej šuli.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND