Kóždeho wuknjaceho spěchuja

póndźela, 25. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na sobotnym dnju wotewrjenych duri Kulowskeje wyšeje šule je tamniša šulerska kapała program sobu wuhotowała.  Foto: Andreas Kirschke Na sobotnym dnju wotewrjenych duri Kulowskeje wyšeje šule je tamniša šulerska kapała program sobu wuhotowała. Foto: Andreas Kirschke

Dźeń wotewrjenych duri na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

Kulow (AK/SN). Wučbje serbšćiny na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ wěnuja wulku kedźbnosć. „Jako jenička wyša šula wokoło Wojerec wuwučujemy po koncepće 2plus. Cyłkownje 50 z ně­hdźe 300 šulerjow tu serbšćinu wuknje. Z Tobiasom Bulankom mamy tu serbskeho socialneho dźěłaćerja“, podšmórny nawodnica Ines Lešowa na sobotnym dnju wotewrjenych duri.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND