Najradšo hraje twórby Chopina

srjeda, 23. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Walentin Bjedrich Foto: Bianka Wjeńcyna Walentin Bjedrich Foto: Bianka Wjeńcyna

Minjeny tydźeń je Wěteńčan Walentin Bjedrich na sakskim krajnym hudźbnym wurisanju „Młodźina hudźi“ we Wojerecach z brawuru wobstał. Z wuběrnym hraćom na klawěrje wubědźi sej telko dypkow, zo je jeho přewšo kritiska a kompetentna jury na zwjazkowe wubědźowanje delegowała kotrež budźe w meji w Kasselu. Na to je Walentin wězo jara hordy a so wjeseli, zo móže tam znowa z kontrabasistom Leopoldom Ruckerom z Drježdźan swoje zamóžnosće dopokazać. Byrbjež młodostnaj w dueće hrałoj, so kóždy jednotliwje za swójski wukon hódnoći. „Wot Kassela wočakuju, zo runje tak derje wotrěznjemoj kaž loni w Hamburgu, hdźež smój na zwjazkowym wubědźowanju 2. městno docpěłoj“, Walentin praji. „Chcu z toho wuknyć a nadźijam so, zo so z wobdźělenja na wurisanju tež koncertowe wustupy a mišterske kursy wudadźa. Loni móžachmoj na mytowanskim koncerće na hrodźe Weesenstein hrać, a dóstach słuchanske hóstne městno pola prof. Zensiere“, 17lětny šuler Drježdźanskeho Krajneho hudźbneho gymnazija za hudźbu „Carl Maria von Weber“­ hordźe powěda.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND