Zwaža so na dožiwjenski projekt

srjeda, 30. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zakładne hódnoty kaž disciplinu, pilnosć, dorozumjenje a tolerancu sej wuwědomić a skrućić su zaměry wosebiteho projekta, kotryž přewjedu kónc apryla na Radworskej zakładnej šuli.

Radwor (SN/BŠe). We wobłuku předmjety přesahowaceje wučby změja kónc apryla na Radworskej Serbskej zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ cirkus Rolandos z hosćom, kotryž poskići tam projekt cirkusoweje­ pedagogiki. „Wjele lět smy so hižo z ideju nosyli. Přihoty su jara wobšěrne a wudawki za šulerjow wulke“, wujasnja­ nawodnica zakładneje šule Brigita­ Grundmannowa. Přiwšěm so na dožiwjenski projekt z cirkusom zwaža. Podpěru dóstawaja wot staršich, tež nošer šule, Radworska gmejna, ideju wita.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND