Konsekwentnje serbuja

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni ferialny kurs RCW za serbske dźěći, bydlace zwonka serbskeho sydlenskeho ruma, bě poradźeny. Studentaj wučerstwa, Hanka Smolic a Michał Wowčer, staj minjeny tydźeń dźěćom w Budyskim Serbskim domje serbšćinu podawałoj. Wažne běchu tež zhromadne wopyty serbskich institucijow.  Foto: Milenka Rječcyna Prěni ferialny kurs RCW za serbske dźěći, bydlace zwonka serbskeho sydlenskeho ruma, bě poradźeny. Studentaj wučerstwa, Hanka Smolic a Michał Wowčer, staj minjeny tydźeń dźěćom w Budyskim Serbskim domje serbšćinu podawałoj. Wažne běchu tež zhromadne wopyty serbskich institucijow. Foto: Milenka Rječcyna

Hanka Smolic a Michał Wowčer wulce překwapjenaj byłoj

Hanka Smolic a Michał Wowčer studujetaj na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity wučerstwo. Wobaj swój studij lětsa zakónčitaj. W jutrownym tydźenju wuwučowaštaj wonaj dźěći w starobje sydom do dźesać lět w serbskej rěči. Projekt Rěčneho centruma WITAJ bě wusměrjeny na zajimcow ze serbskim swójbnym abo rěčnym pozadkom, kotřiž bydla zwonka serbskeho sydlenskeho ruma. Milenka Rječcyna je so ze studentomaj rozmołwjała.

Što je Waju w běhu tohole tydźenja naj­bóle překwapiło.

M. Wowčer: Česću sej staršich a jich prócu, swojim dźěćom serbsku rěč po­srědkować. Woni doma konsekwentnje z dźěćimi serbuja, tež zwonka serbskeje Łužicy. To smój we wučbje pytnyłoj.

H. Smolic: Wjetšina wobdźělnikow derje serbsce rěči, ći tamni wšitko rozumja. Tak njebě wuwučowanje ćežke. Wězo ma kóžde dźěćo hinaše zakłady.

Kotre zaměry staj měłoj a kotre staj zwoprawdźiłoj?

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND