Awtorka čestny hósć w jury

póndźela, 11. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy lětušeho čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ přeswědčichu z jara dobrymi wukonami.  Foto: Michaela Hrjehorjowa Wobdźělnicy lětušeho čitanskeho wubědźowanja Rěčneho centruma WITAJ přeswědčichu z jara dobrymi wukonami. Foto: Michaela Hrjehorjowa
Budyšin (SN/MiR). Mjeztym 12. čitanske wubědźowanje Rěčneho centruma WITAJ­ staj dobyłoj Filip Budar z Budyšina a Marlene Wjacławkec z Chelna. Mjez 22 wobdźělnikami, kotřiž běchu so sobotu w Budyskej Smolerjec kniharni k wurisanju zešli, běše 17 holcow a pjeć hólcow. Wšitcy su šulerjo 3. lětnika jedneje serbskeje zakładneje šule abo kubłanišća ze serbskej­ wučbu. Filip Budar pochadźa ze serbskeje swójby a wuknje na Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurj Chěžka“. Marlene Wjacławkec chodźi na Radworsku zakładnu šulu „Dr. Marja Grólmusec“ a wuknje tam serbsce po koncepciji 2plus. Mjez maćernorěčnymi šulerjemi běchu čitacy ze serbskich šulow Wor­klecy, Chrósćicy, Ralbicy, Pančicy-Kukow a Radwor. Z Wojerowskeje šule „Při worjole“, z Budyskeje serbskeje a Slepjan­skeje přińdźechu maćernorěčni kaž tež 2plus-šulerjo. W swojich witanskich słowach skedźbni nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa na lětuše stoćiny wurjadneho serbskeho awtora Jurja Brězana a na to, zo je tójšto knihow za dźěći spisał. Potom čitachu šulerjo ze swojeje najlubšeje knihi.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND