Nastork do wšědneho dźěła

póndźela, 18. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Fachowa konferenca k zažnemu wuměłskemu kubłanju dźěći

Zhorjelc (AK/SN). Dźěći dyrbjeli nimo zakładneho kubłanja hižo jara zahe tež wuměłske spěchowanje dožiwić. „Kreatiwne procesy su procesy myslenja. Wuměłstwo słuša bytostnje ke kubłanju“, rjekny Nicole Blana, docentka w studijnym směrje dźěćaca pedagogika Wysokeje šule Žitawa/Zhorjelc na mjeztym 5. fachowej konferency kulturneho ruma Hornja Łužica/Delnja Šleska minjenu sobotu w Zhorjelcu. Hłowne hesło konferency bě „Wuměłske kubłanje – nawuknjenje wuměłskich kmanosćow, wuměłskeho zwobraznjenja a wuměłskeho myslenja“. Cyłkownje 55 pedagogow, kubłarki, wučerki, hladarki dźěći, studenća a čestnohamtscy sobudźěłaćerjo dźěćacych a kulturnych zarjadnišćow Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa, so wobdźěli. Na konferencu přeprosyłoj běštaj kulturny rum Hornja Łužica/Delnja Šleska a Žitawsko-Zhorjelska wysoka šula.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND