Fantazija tči w přirodźe

štwórtk, 28. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na njedawnej fachowej konferency „Kulturne kubłanje w zažnym dźěćatstwje a na zakładnej šuli“ w Zhorjelcu běštej Maxi Braun (nalěwo) a Lisa Hendel mjez 55 wobdźělnikami. Wonej studujetej w šestym semestrje předmjet dźěćaca pedagogika. We wobłuku  konferency wobdźělištej so na dźěłarničce „Dźěło z přirodnymi materjaljemi“ pola wuhotowarki drjewa Christiany Eichner. Studentce tworještej originelny motiw „Bachelorske-koło zboža“. Za nje wužiwaštej wonej hałzy, hałžki, moch, kamjenje, hable, chěžki šlinkow a dalše materialije z přirody.  Foto: Andreas Kirschke Na njedawnej fachowej konferency „Kulturne kubłanje w zažnym dźěćatstwje a na zakładnej šuli“ w Zhorjelcu běštej Maxi Braun (nalěwo) a Lisa Hendel mjez 55 wobdźělnikami. Wonej studujetej w šestym semestrje předmjet dźěćaca pedagogika. We wobłuku konferency wobdźělištej so na dźěłarničce „Dźěło z přirodnymi materjaljemi“ pola wuhotowarki drjewa Christiany Eichner. Studentce tworještej originelny motiw „Bachelorske-koło zboža“. Za nje wužiwaštej wonej hałzy, hałžki, moch, kamjenje, hable, chěžki šlinkow a dalše materialije z přirody. Foto: Andreas Kirschke

Wuhotowarka drjewa Christiane Eichner wo projekće rozprawjała

Sofija zawjesela z originelnymi idejemi za mjena. Jeje sobušulerka Lea kładźe jasne přirodne wobrazy z najwšelakorišich maćiznow. Tanja a Marta wuhotujetej z mocha a łopjenow klona mandale. Julia twori ze žołdźow praworóžk. „Dźěći su sej na wšelakore wašnje dźěło z přirodnymi materialijemi zbližili. Mějachu dźěłać bjez wonkowneho wobwliwowanja, swojej kreatiwiće dawać swobodny rum. W zasadźe bě puć zaměr“, rozjasnja wuhotowarka drjewa Christiane Eichner z Taschendorfa swój projekt „Spektren – Von Ton in Ton bis Regenbogen“. Z dźewjeć hortowymi dźěćimi Chróšćanskeho dnjoweho přebywanišća Při Pastyrni, kotrež­ je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, je wona loni wot oktobra do decembra w tymle wobłuku skutkowała.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND