Budyska statna studijna akademija dóstanje nowy labor

štwórtk, 09. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Prof. Günter Gnauck rozłožuje Julianej Ehlenej, zapósłancej krajneho sejma Markej Šimanej (CDU), direktorce kubłanišća prof. Barbarje Wuttke a Paulej Strengemu (wotlěwa) CNC-skowansku mašinu.  Foto: Uwe Menschner Prof. Günter Gnauck rozłožuje Julianej Ehlenej, zapósłancej krajneho sejma Markej Šimanej (CDU), direktorce kubłanišća prof. Barbarje Wuttke a Paulej Strengemu (wotlěwa) CNC-skowansku mašinu. Foto: Uwe Menschner

Statna studijna akademija Budyšin dóstanje nowe laborowe twarjenje. Kaž je Budyski zapósłanc krajneho sejma Marko Šiman (CDU) zdźělił, je w dwójnym etaće Swobodneho stata Sakskeje za lěće 2015 a 2016 za to 3,7 milionow eurow předwidźane. Přihłosuje-li krajny sejm, móhło so w druhej połojcy lěta twarić započeć. Direktorka studijneje akademije Barbara Wuttke je wolóžena. „Tuchwilne zaměstnjenje našeho laboroweho wuhotowanja časej hižo njewotpowěduje“, wona rozjasnja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND