Za wšitke starobne skupiny

wutora, 14. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
14 zajimcow wobdźěli so wčera na kursu pilates, poskićenym wot Smjerdźečanskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA. Na wobrazu nalěwo Anita Hendrichowa z Kanec, pódla njeje Diana Šmitec z Radworja.  Foto: Alfons Handrik 14 zajimcow wobdźěli so wčera na kursu pilates, poskićenym wot Smjerdźečanskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA. Na wobrazu nalěwo Anita Hendrichowa z Kanec, pódla njeje Diana Šmitec z Radworja. Foto: Alfons Handrik

Brošurka poskitkow kubłanskeho srjedźišća LIPA wušła

Smjerdźaca (aha/SN). Brošurka kubłanskich poskitkow a planowanych zarjadowanjow Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA Smjerdźaca je wušła. Hižo wonkowne wuhotowanje w módro-čerwjeno-běłej barbje wabi. Z logomaj LIPY a Serbskeho šulskeho towarstwa skedźbnja so na jeju zhromadne dźěło. Dalša pokazka je na zarjadowanje w septembru składnostnje 15lětneho wobstaća kubłanskeho srjedźišća, kotrež ma wot časa załoženja swój domicil w tehdy zawrjenej Smjerdźečanskej pěstowarni. Wulka paleta poskitkow je přewidnje tak rjadowana, zo su wšitke starobne skupiny narěčane. Na zadnjej stronje brošurki podawaja­ přehlad dalekubłanskich poskitkow za kubłarki. Tam zapřijate su móžnosće wukubłanja na mentorku z kwalifikaciju za fachowy nawod praktikantow w kubłanskich zarjadnišćach. Wažne městno tohole wobłuka je tež wěnowa­ne rěčnemu kubłanju a wukmanjenju w serbšćinje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND