Diskusija komuny njezaběra poručenje

srjeda, 15. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Móžne zwyšenje mzdy kubłarjow njeje přičina, wo změnach rozmyslować

Budyšin/Kamjenc (SN/MiR). Žadanje za pozběhnje­njom zjawneho měnjenja wo powołanju kubłarja a wo zwyšenju mzdy za kubłarski personal w komunalnym nošerstwje přiběra. Financne wobdźělenje na kóštach při zwyšenju mzdy je tema za cyłu Němsku. Někotre ko­muny tuž hroža, zo nošerstwo za swoje dźěćace zarjadnišća do priwatnych rukow přepodadźa. W měsće Budyšinje pak to žana tema diskusije njeje. Nawoda zarjada za kubłanje a socialne naležnosće Thomas Groß zwěsća, zo su zwyšowanja tarifa do hospodarskeho plana zapisane a so wotpowědnje přesadźa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND