SJ Njebjelčicy – Łuty 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Matješk – D. Kral, Hrjehor, Pawlik, Šołta, Hanuza, Haška, Lejnart, Čornak (88. M. Kral), Korjeńk, Hommel (45. Domš)

Wohnjowi wobornicy so wubědźuja

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:
Pěskecy (jh/SN). Přichodne wubědźowanje wohnjowych wobornikow na teritoriju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow je pjatk, 24. awgusta, we 18.30 hodź. na Pěskečanskim sportnišću. Dalše hašenske wurisanja su 7. septembra w Ralbicach, 8. septembra w Róžeńće a 14. septembra we Wotrowje planowane.

Swjedźeń w sportowym parku

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin (jh/SN). Za zajutřiši pjatk přeproša sportowe towarstwo MSV Budyšin 04 wšitkich zajimcow a podpěra­ćelow na swój tradicionalny lětni swjedźeń w sportowym parku. We wobłuku swjatka, kotryž započnje so w 17 hodź. na Budyskej Nowosólskej 57, přepodadźa mjez druhim saněrowany trawnik. Dalše programowe dypki su wodźenja po spor­towym parku, kehelowanje, prezentacije wotrjadow MSV a dalša zabawa.

Wuslědki (22.08.18)

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna klasa, stafla 4

Wachau II – Arnsdorf II 2:3 (0:1)

Połčnica II – Kinspork/Łužnica II 2:2 (2:1)

Lieg.-Augustusbad – Hermsdorf  7:3 (1:0)

Haselbachtal II – Hlinowc 0:4 (0:1)

Njebjelčicy II –

Bretnig-Hauswalde II/Ramnow I1:1 (1:0)

1. SV Liegau-Augustusbad 2 9 :4  6

2. Arnsdorfske KT II 2 5 :3  6

3. TSV Wachau II 2 7 :3  3

4. ST Hlinowc 1 4 :0  3

5. ST Kinspork/Łužnica II 2 5 :5  2

6. SJ Njebjelčicy II 1 1 :1  1

7. TSV Połčnica II 2 3 :4  1

8. HZ Bretnig-Hauswalde II/

Ramnow II 2 2 :3  1

9. SV Haselbachtal II 2 3 :7  1

10. SV Hermsdorf II 2 3 :12  0

SJ Njebjelčicy

– SZ Großnaundorf 5:5 (3:3)

Za SJ Njebjelčicy zasadźeni: Hahn, Matješk – D. Kral, Hoelzel, M. Kral, Hrjehor, Šołta, Hanuza, Haška, Lejnart, Ričel, Čornak, Korjeńk, Domš, Plaettner

K poslednjej přihotowanskej hrě su sej Njebjelčenjo partnera z Großnaundorfa přeprosyli. Test běše wot wšeho spočatka spěšny. Dokelž pak njebě wrotar hosći sobu přijěł, wupomha w prěnim połčasu Njebjelčan Józef Matješk. Po přestawce měnještaj domjacaj wrotarjej mustwje, tak zo steješe Nico Hahn w klětce Großnaundorfčanow. Kóždy z njeju wšak dyrbješe pjeć króć bul ze saka wzać, a tak skónči so partija njerozsudnje 5:5. Najprjedy nawjedowachu hosćo po rjanym hłójčkowanym bulu (13.), na to wuruna ­Rony Hanuza z foulowej jědnatku (18.) a Gabriel Čornak zwyši pjeć mjeńšin pozdźišo na 2:1. Nadběh k tomu bě Oliver Domš na prawej stronje spřihotował. Po mjerwjeńcy w škiće wurunachu hosćo (26.). Přez špatnje wothraty bul, kotryž sej přećiwniski nadběhowar doběža, woni štyri mjeńšiny po tym nawjedowachu. Do přestawki poradźi so Handrijej Korjeńkej na 3:3 wurunać.

Krosnować w Krušwicy

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:
Tež w Krušwicy móžeš nětko derje krosnować. W nowym wólnočasnym a dyrdomdejskim krosnowanskim swěće maja wobydlerjo a dalši zajimcy swoje wjeselo. Teren­ je wutworjenju wjesneho krosnowanskeho towarstwa polěkował, a sekciski nawoda Ingo Nescholter z Dźěwinka (Klein Düben) móže spokojom być ze zajimom za nowu sportowu družinu. Tydźeń po załoženju ma cyłk hižo 30 čłonow a je Němskemu alpskemu towarstwu Žitawa podrjadowany. Foto nasta na krosnowanskej skalnej wěži, wuhotowanej jako lodowcowa krajina z pryskaneho betona. Krosnowanska šćežka wjedźe na 16 metrow wysoku wěžu. Foto: Joachim Rjela

Sportowski prěni tydźeń w nowym šulskim lěće dožiwichu wot wutory do pjatka wuknjacy Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo. Tak nawuknychu započatkarjo na Brězowskim jězoru surfować. Nimo kupanja w jězoru móžachu so wšitcy tež při bič­wolejbulu, blidotenisu, minigolfje a dalšich hrach zabawjeć. Foto: Jan Hrjehor

Prěnje dypki sej doma zawěsćili

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – ST Nadrózna Hrabowka 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Cyž – M. Donat, Mark, Bětnar, Dórnik, Lešawa, Wowčer (77. Zahrodnik), Šmit, Mohaupt (68. Kral), J. Donat, Liznar (87. Pjetaš)

Na prěnju domjacu hru wočakowachu koparjo rezerwy SJ Chrósćicy předwčerawšim, njedźelu, mustwo z Nadrózneje Hrabowki. Po poražce tydźeń do toho chcyše sej trenarski cyłk wokoło Bosćija Klimanta a Maćija Dórnika nětko prěnje dypki sezony zawěsćić. Poslednjej direktnej duelej mjez cyłkomaj běchu Chróšćenjo za sebje rozsudźić móhli, tuž běchu połni nadźije na dalši wuspěch.

Wažna kročel za wulki cil

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:

HZ Natwar Wojerecy/Wětnica – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (1:1)

Aktualna tabulka wólnočasneje ligi Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

1. Sokoł Ralbicy/Hórki  12 41 : 11  29

2. HZ Wojerecy/Wětnica 13  49 : 19  28

3. Módro-běli Kulow  13 26 : 11  27

4. LSV Hory  12 31 : 20  19

5. HZ Rakecy/Šćeńca  13 21 : 26 17

6. Jednota Wojerecy  13 20 : 28 17

7. Aktiwist Wojerecy  13 41 : 58 16

8. HZ Hórnikecy/Ćisk  12 29 : 30 15

9. HZ Bluń/Lubuš  13 21 : 30 10

10. HZ Lok Wojerecy  12 14 : 60 3


Zestawa hosći: Mjetaš-Wowčer – Statnik, Schultz, Matka (45. M. Žur), Rychtar, Jakubaš, Lulak, Zynda, Šołta (57. Šwejda), Brückner (75. S. Žur), Strelow

Po lětnjej přestawce bul tež skónčnje zaso za staru gardu Sokoła Ralbicy/Hórki běži. Poprawom by tydźeń do toho pře­ćiwo Horam hrać dyrbjała, mustwo pak njemóžeše přemało hrajerjow dla nastupić. Zazběh Natwara Wojerecy po lětnjej přestawce bě so tež nimokulił, jako w Kulowje z 0:4 podleža. Sokoljo jako prěni mějachu dypk wjace a hru mjenje hač Wojerowčenjo a běchu tuž nuzowani hru dobyć, chcychu-li swoje šansy na mišterstwo polěpšić.

Triatlon KnappenMan

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:
Łaz (jh/SN). Do startowych lisćin 30. triatlona KnappenMan, kotryž budźe so­bo­tu a njedźelu w a při Třižonjanskim jězorje we Łazu, su tež zaso někotři serbscy wutrajnostni sportowcy zapisani. Marian Žur z Lejna startuje sobotu w 11 hodź. na połdistancy (1,9 km płuwanje – 90 km kolesowanje – 21,1 km běh), Michał Šrajer z Chrósćic njedźelu na olympiskej distancy (1,5 km płuwanje – 40 km kolesowanje – 10 km běh) a tohorunja njedźelu Beno Šołta z Miłoćic w stafli z Henryjom Gelardijom (300 m płuwanje) a Jonasom Čornakom (20 km kolesowanje). Šołta poda so jako třeći na puć (3 km běh).

nawěšk

nowostki LND