Sezona oficialnje zahajena

srjeda, 05. septembera 2018 spisane wot:

Stajnje jedyn zamołwity wšěch sportowych towarstwow Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka dyrbješe so njedawno na zahajenskej zhromadźiznje hrajneje doby 2018/2019 wobdźělić. Zarjadowanje w Kamjenskim měšćanskim dźiwa­dle bě winowatosć, wšako podachu tam tójšto wažnych informacijow k zašłej a nowej sezonje.

Wuzběhnjenjahódne su tři počesćenja. Heinz Schymura bu po 50 lětach jako aktiwny sudnik z kruha sudnikow roz­žohnowany. Jako referee zamołwješe wón 2 080 koparskich hrow. Bernd May wuchowa jako fyzioterapeut Wojerowskeho FC we wonkownej hrě přećiwo SC 1911 Großröhrsdorfej ze swojej wobhladniwosću žiwjenje Großröhrsdorf­skeho koparja. Hanspeter Benad, kiž tež za Serbske Nowiny rozprawja, bu z wuběrka za młodźinu Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka rozžohnowany. Jednaćel Gojko Sinde dźakowaše so jemu mjez druhim za wuběrnu kooperaciju za zarja­dowanja ze sudnikami a za zhromadne dźěło z towarstwom Kinderarche Sakska.

Wšitkim třom sportowym přećelam dźak za angažement. Jurij Bjeńš

Wuslědki (04.09.18)

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga muži

Babelsberg – Rathenow 1:0 (1:0)

Viktoria Berlin – Neugersdorf 2:0 (1:0)

Biskopicy – Hertha BSC II 0:1 (0:0)

BFC Dynamo – Lipsk1:0 (1:0)

Erfurt – Budyšin 1:0 (1:0)

Fürstenwalde – Nordhausen 1:2 (1:0)

Meuselwitz – Altglienicke 2:2 (1:1)

Halberstadt – Kamjenica 2:4 (2:1)

Auerbach – Berlinski AK 2:3 (1:1)

1. Kamjeničanski FC 6 16 : 6 18

2. Wacker Nordhausen 6 9 : 2 14

3. SV Babelsberg 6 14 : 4 13

4. Berlinski AK 6 9 : 8 13

5. FC Viktoria Berlin 6 11 : 9 10

5. Hertha BSC II 6 11 : 9 10

7. Čerwjeno-běli Erfurt 6 5 : 4 10

8. Budissa Budyšin 6 6 : 7 8

9. Biskopičanske KT 6 5 : 6 8

10. VSG Altglienicke 6 9 : 12 8

11. ZFC Meuselwitz 6 10 : 10 7

12. Lok Lipsk 6 8 : 9 7

13. BFC Dynamo 6 6 : 12 7

14. Hornja Łuž. Neugersdorf 6 6 : 12 6

15. VfB Auerbach 6 7 : 10 5

16. Optik Rathenow 6 8 : 12 4

17. Germania Halberstadt 6 9 : 11 3

18. Union Fürstenwalde 6 6 : 12 1

wokrjesna wyša liga

Wojerowski FC – Bukecy 8:1 (3:0)

Kulow – Hnašecy-Dobruša 2:2 (1:1)

Rakecy – Germania Budyšin 2:0 (1:0)

Porchow – Kumwałd2:3 (2:1)

Ramnow – Němske Pazlicy 1:0 (0:0)

1. Rakečanske ST 4 9 : 2 12

2. TSV Połčnica 4 10 : 4 9

3. Módro-běli Kulow 4 8 : 4 8

4. LSV Hory 4 8 : 3 7

5. Sokoł Ralbicy/Hórki 4 8 : 6 7

6. Drohotka Ramnow 4 4 : 4 7

7. SG Großnaundorf 3 9 : 5 6

8. Póst Germania Budyšin 3 9 : 6 6

9. Wojerowski FC 3 11 : 4 5

10. Natwar Němske Pazlicy 3 3 : 2 4

11. ST Hnašecy-Dobruša 4 9 : 9 4

12. ST Kinspork/Łužnica 3 5 : 5 3

13. Motor Kumwałd 4 5 : 12 3

14. ST Radwor 4 3 : 11 1

15. ST Porchow 3 3 : 10 0

16. Zeleno-běli Bukecy 4 3 : 20 0

wokrjesna liga, stafla 1

Großröhrsdorf II – Biskopicy II 4:2 (1:1)

ST Budyšin – Arnsdorf 2:5 (2:3)

Dobyće zasłužene było

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

LSV Hory – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:1 (0:1)

Zestawa hosći: Schöne – Matka, Schultz, B. Bjeńš, Hilbich (84. Budar), S. Bjeńš, Šołta, Rawš, Korjeńk, Domaška (74. M. Kurjat), G. Kurjat (90. J. Bjeńš)

Duele přećiwo Horjanskim koparjam tam abo doma běchu koparjam Sokoła Ralbicy/Hórki w minjenym času stajnje napjata naležnosć, tak tež nje­dźelu dopołdnja při sylnym dešću. Wot spočatka hač do kónca běchu dwuboje horce a hra w žanej sekundźe rozsudźena. Lěpši start na Horach mě­jachu hosćo z Ralbic. Zady stejachu woni poměrnje wěsće a w ofensiwje łakachu na zmylki. Tajke so w hrajnym natwarje domjacych hdys a hdys stachu, nažel pak Sokoljo je tak derje njewu­žiwachu. Po dalo­kim wotkopje jich wrotarja Willija Schöny so nutřkowny škitar z Horow zatrochowa. Pětr Domaška składnosć wuži a z hłójčku wrotarja k 0:1 přelesći (23.). Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo wotpo­padny znowa Domaška bul swojeho přećiwnika, ale njedósta hraj­ny nastroj tak prawje pod kontro­lu. Hosćićeljo spy­tachu jeno z dołhimi třělwami k wuspěchej dóńć, sokołskaj škitarjej Bosćij Bjeńš a Andy Schultz pak wšitko z hłowu znješkód­ni­štaj.

Próca k wuspěchej njewjedła

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

SJ Chrósćicy II – ST Ćisk II 0:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Cyž – Dórnik, M. Donat, Šiman (62. Jakubaš), Dehn, Lešawa, Wowčer, C. Šmit, Šołta (76. Mohaupt), J. Donat (55. D. Šmit), Liznar

Maja dale jenož dypk na wrotowym konće

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

TSV Połčnica – ST Radwor 4:1 (2:0)

Zestawa hosći: Ch. Šěrak – Mark, F. Šěrak, Jendrewski, Zähr, Amar, Nuk, Kral, Wjeńka, Schulze, Reinecke

Zastatk hišće wurunać zamóhli

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

HZ Mały Wosyk II/ST Marijina hwězda II

– Postup Großharthau 2:2 (2:2)

Zestawa hosćićela: Matik – Lipič, Pakoßnick, R. Cyž, Łušćanski, Šołta, Jehnichen, Hejduška, Čornak, Sćapan, Zelnak; za­mě­njeni: Elmoussa, Schmidt, P. Cyž

Rěčnik stadiona nětko kruty sobudźěłaćer

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

Přiwisnicy FC Energije Choćebuz su wolóženi. Do toho dźě mějachu mjenujcy wulke starosće, zo jich woblubowany stadio­­nowy rěčnik Benjamin Hantschke Energiju snano wopušći, dokelž bě dźěło jako moderator pola lokalneho rozhłosoweho sćelaka BB-Radio zakónčił. Tuž bě wón hižo wo tym powědał, zo móhł so po­wołansce hinak orientować a Choćebuz wopušćić.

Nětko pak jednaćelstwo FC Energije wozjewi, zo chce „Benni“ w přichodźe marketingowy a medialny wotrjad jeje sportoweho towarstwa zesylnić. Ze swojimi wjelelětnymi nazhonjenjemi jako mo­derator na polu radija a eventow budźe so 33lětny Hantschke – wón je tučasnje w kónčnej fazy swojeho studija na polu sportoweho managementa a marketinga na Wysokej šulu we Wismarje – tež hišće wo přidatne zwičnjenske móžnosće starać. „Jako dołholětny stadionowy rěčnik znaje wón wšitkich sobudźěłaćerjow kaž tež­ struktury towarstwa a ma daloko sahace eksterne medijowe kontakty“, chwali sej marketingowy nawoda Ralf Lempke přichodnu personalnu a fachowu podpěru koparskeho kluba.

We wokrjesnej wyšej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su Módro-běli Kulow dosć derje do noweje sezony startowali. Po štyrjoch hrach maja woni dwě dobyći a dwaj remisaj na konće. Tak su woni nimo Rakečanow jedne z dweju cyłkow, kotrejž stej hišće­ bjez poražki. Sobotu hrajachu Módro-běli doma přećiwo koparjam z Hnašec-Dobruše njerozsudnje 2:2. Na wobrazu widźimy Bjarnata Korcha z Koćiny (naprawo). Foto: Werner Müller

Dobry zazběh sezony z dypkom

póndźela, 03. septembera 2018 spisane wot:

FC Hornja Łužica Neugersdorf II – SJ Chrósćicy 2:2 (2:2)

Zestawa hosći: Králíček – Pöpel, Püschel, Sentivan, Henzl, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik (90. Lešawa), Henčl (87. Bogusz), Runt, Młynk (70. Šiman), Beneš

K prěnjej dypkowej hrě noweje sezony wočakowaše koparjow Chróšćanskeje SJ jedyn z faworitow na lětuši titul­. W Nowych Jěžercach (Neugersdorf) nastupichu woni runočasnje tež přećiwo něhdyšemu trenarjej Tomašej Henčlej. Tak běchu chě­tro motiwowani a chcychu wězo dypkować. To so jim w minjenymaj hrajnymaj dobomaj mjenujcy poradźiło njebě, dokelž startowachu wobaj razaj z poražku.

Awtor dźensa

Jurij Bjeńš

nawěšk

nowostki LND