Awtor dźensa Toni RyćerPoprawom njeslěduju wšitke běhi formule 1 w telewiziji. W zašłych lětach je so w tutej seriji mjenujcy wěsta napjatosć zhubiła. Lětsa je tomu kusk hinak. Sprěnja so hišće tak wjele w motorsporće njehiba a zdruha su wobstejnosće wubědźowanjow pandemije dla jara wosebite. Ale kóžde lěto wurjadny je Grand Prix na madźarskim Hungaroringu. Tuta čara je zwjazana z wosebitymi podawkami a wosobinskimi dožiwjenjemi. Zamołwići formule 1, na čole Bernie Ecclestone, mějachu són, so jónu tež z kralowskej seriju w jednym socialistiskim kraju wubědźować. Prěnja adresa bě Čerwjene naměsto w Moskwje. Zajimawa ideja, ale zdobom njerealistiska. Po ćežach z organizatorami w rakuskim Zeltwegu, hdźež bu tamniši Grand Prix dotal pře­wjedźeny, rozsudźichu 1985 zhromadnje z madźarskim knježerstwom, so lěto pozdźišo blisko Budapesta wubědźować. Wólba­ tuto­ho kraja njeje při tym žadyn připad. Madźarska ma w motorsporće spomnjećahódne tradicije, tež hdyž je wo tym mało znate.

Wuslědki (27.07.20)

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Tabulki koparskeho dorosta Braniborskeje

E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla E Južna Braniborska

1. Sliwin/Schönewalde II 8 98 : 8 24

2. ESV Lok Falkenberg 8 56 : 12 21

3. SV Blau-Weiß Möglenz 8 34 : 22 15

4. HZ Sliwin/Schönewalde 8 31 : 33 13

5. ST Prusojo Wikow 8 45 : 51 13

6. FC Bad Liebenwerda 8 22 : 35 8

7. SV Lok Uebigau 8 21 : 53 4

8. SV Empor Mühlberg 8 24 : 67 4

9. VfB Herzberg 68 8 21 : 71 3

F-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska

1. VfB Lubuš 1912 8 82 : 5 24

2. ST Prusojo Wikow 8 69 : 8 21

3. HZ Mühlberg/Kreinitz 8 64 : 17 16

4. HZ Grabin 8 40 : 33 13

5. HZ Sliwin/Schönewalde 8 50 : 44 12

6. VfB Lubuš 1912 II 8 24 : 48 9

7. FC Schradenland 8 21 : 57 9

8. SV Lok Uebigau 8 17 : 64 3

9. Módro-běli Möglenz 8 2 : 93 0

F-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska

1. Chemija Carny Gózd 7 41 : 4 19

2. Złokomorowski FC 7 74 : 9 18

3. Šejkow/Annahü./Murjow 7 61 : 12 15

4. HZ Tettau/Frauendorf/Lindenau/Großkmehlen 7 66 : 17 13

5. Brjazki/Zły Komorow II 7 29 : 47 9

6. FC Łuchow 7 41 : 33 6

7. Přezjednota Wótrań 7 23 : 69 3

8. Módro-běli Swětłe 7 0 : 144 0

F-juniorojo, wokrjesna liga stafla C Južna Braniborska

1. FSV Brjazki/Zły Komorow 7 77 : 3 21

2. ST Rań 7 58 : 17 18

3. HZ Sängerstadtregion 7 27 : 31 12

4. Alemannia Stara Darbnja 7 29 : 19 10

5. Módro-žołći Sonnewalde 7 19 : 26 9

6. HZ Módro-běli Wětošow 7 16 : 34 7

7. FSV Čerwjeno-běli Łukow 7 18 : 42 6

8. HZ Grabin II 7 10 : 82 0

Sport (24.07.20)

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Koparske testowe hry

24.07. 19.00 Jednota Kamjenc –

  ST Ćisk

25.07. 13.00 Budissa Budyšin –

  Traktor Reinhardtsdorf

25.07. 15.00 LSV Nowe Město –

  VfB 1921 Kśišow

25.07. 15.00 VfB Žitawa –

  SJ Chrósćicy

26.07. 15.00 FSV Nowosólc-Hródk –

  Biskopičanske KT 08 II

26.07. 13.00 Rakečanske ST –

  Módro-běli Kulow

31.07. 18.00 turněr z třomi mustwami pola Budissy Budyšin

Sportowy camp za dźěći

W času wot 17. do 21. awgusta zarja­duje Jednota Kamjenc sportowy camp za dźěći w starobje wosom do dwanaće lět. W poskitku změja wšelake sportowe družiny, fitnesowe kursy, wopyt w ku­pjeli pod hołym njebjom, kolesowarsku turu a grilowanski wječor. Přizjewjenja su w jednaćelni pod 0 35 78 / 30 44 75 abo pod móžne.

Koparski camp ST Trjebina

Sportowe towarstwo Trjebin přewjedźe tež lětsa zaso koparski camp za doro­stowe koparki/dorostowych koparjow, a to wot 24. do 28. awgusta. Přizjewić móža starši swoje dźěći w interneće pod www.team-soccer.de abo pod telefonowym čisłom 01 74 / 4 29 40 10.

Po Čornej horje kolesować

Prěnje koparske mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy bě sezonu 2019/2020 po dočasnym kóncu na wosmym městnje w tabulce krajneje klasy zakónčiło. Wot 21. julija přihotuje so na nowu a zdobom pjatu sezonu w krajnej klasy, kotruž kónc tydźenja 5./6. septembra zahaja.

Stafla krajneje klasy budźe w přichodnej hrajnej dobje 16 mustwow wopřijimać. Tak přidruža so nimo postupnikow VfB Žitawa, ­Drohotka Ramnow a SV Sachsenwerk Drježdźany tež BSZ Sebnitz a SV We­senitztal krajnej klasy-wuchod. Na te wašnje Sakski koparski zwjazk ličbu ­mustwow we wšitkich štyrjoch krajnych klasach swobodneho stata wuruna. Hižo tydźeń do starta ligi přewjedu prěnje koło wo krajny pokal. W přihoće na nowu sezonu je nimo wjacorych testowych hrow tež zaso trainingowe lěhwo w pólskej Raszowje planowane.

FC Energija w Nowym Měsće hrała

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:
Regionalny koparski ligist FC Energija Choćebuz je wčera w Nowym Měsće přećelsku hru přećiwo tamnišemu krajnemu ligistej LSV Nowe Město nad Sprjewju 10:1 dobył. Wrota za hosći třělichu Felix Brügmann (11., 23., 31.), Marcel Hoppe (16., 16.), Felix Geisler (49., 51.), Niklas Geisler (50.), Jan Koch (66.) a Florian Brügmann (86.). Čestne wrota za hosćićela docpě před 576 přihladowarjemi Sebastian Tews (60.). Hłowny sudnik testoweje partije bě referee Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka Richard Hempel (třeći wotlěwa). Asistěrowałoj staj jemu serbska sudnica Sportoweho to­warstwa Radwor Lea Krječmarjec (druha woltěwa) a Jakob Holling. Na wobrazu staj nimo toho hišće kapitan FC Energije Florian Brügmann (nalěwo, Choćebuz) a kapitan hosćićela Sebastian Monik. Foto: Werner Müller

Dobre idejew nadběhu spóznajomne

srjeda, 22. julija 2020 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki – FSV Kemnitz 1:3 (1:2)

Za domjacych zasadźeni: Schöne – Lešawa, Materna, Šewc, Budar, M. Matka, Gloxyn, Šołta, Rachel, G. Kurjat, M. Kurjat, K. Matka, Šiman, Ćěsla, Kobalc, Janca

Skónčnje běše tak daloko a koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki móžachu prěni raz po lockdownje zaso testowu hru přewjesć. Přeprosyli běchu sej mustwo z Kemnitza w Zhorjelskim wokrjesu. Wone hraja tohorunja we wokrjesnej wyšej lize, ale Hornjeje Łužicy a wobsadźi tam dobre štwórte městno. Jan Hrjehor je jako zastupnik hru měrnje sudźił.

ST Marijina hwězda ma noweho trenarja

wutora, 21. julija 2020 spisane wot:

Dokelž bě wjelelětny nazwučowar kopa­rjow ST Marijineje hwězdy Erwin Kleinmann swoje zastojnstwo złožił, trjebachu za nowu hrajnu dobu noweho šeftrenarja. Jeho zastupjer Bodo Pjetaš­ bě zwólniwy za tutón ćežki nadawk a je wotnětka prěni muž na ławce módro-žołtych. Tobias Nowak je so z nim rozmołwjał.

Knježe Pjetašo, wy sće potajkim nowy trenar­ prěnjeho koparskeho mustwa muži w Pančicach-Kukowje. Prošu Was so skrótka předstajić?

B. Pjetaš: Sym 49 lět stary a pochadźam poprawom z Pančic, bydlu pak nětko w Kamjencu. Mam tři dźěći. 21lětny Feliks hraje w prěnim mustwje ST Ma­rijineje hwězdy, 18lětna Nele pola žonow w Hlinowcu za bulom honi. Najmłódša, jědnaćelětna Lotta, so za kulowatu kožu docyła njezajimuje (so směje). Dźěłam w Drježdźanach jako nawoda twarskeho běrowa Axel Zwicker GmbH a sym wu­kubłany molerski mišter a swobodny twarski wěcywustojny. Mojej hobbyjej stej wudźenje a dart.

Sće sam tež kopar był, a sće dotal hižo jako trenar dźěłał?

W Budyskim sportowym kompleksu Humboltowy haj zahaji so wčera, póndźelu, 22. prózdninski koparski camp Energijowych a wodowych zawodow (EWB). Jednaćelka Budyskich EWB Andrea Ohm a zastupjerjo prezidija Budissy Budyšin su jón wo­tewrěli. 23 dorostowych koparjow z dźewjeć susodnych sportowych towarstwow tam nětko pjeć dnjow pod fachowym nawodom pjeć trenarjow Budissy zwučuje. Foto: Torsten Zettl

Po wotchadźe rutinjejow Roberta Mülle­ra (33) a Dimitara Rangelowa (37) započnje so nowy start prěnjeho koparskeho mustwa FC Energije Choćebuz z jasnje womłodźenej wobsadku. Ze spor­towym direktorom Sebastianom Königom je so Georg Zielonkowski rozmołwjał.

Hdyž přiběži mustwo na trening na sportnišćo, móžeš sej myslić, zo znaješ jenož hišće­ połojcu hrajerjow. Maće tójšto nowych a wosebje młodych mjezwočow.

S. König: Na haj, cyle tak to nětko tež zaso njeje. Nimo Nilsa Stettina a Patricka Storba smy tójšto młodych hrajerjow z našich rjadow do treninga wzali. Nětko 21lětny Mathis Lange je něhdyši hrajer dorosta FC Energije. Pola njeho chcemy hladać, kak so to wšo wuwije. Lange bě so mjenujcy w Burghausenje zranił. Z młodźiny A trenujetaj z prěnim mustwom Jeremy Postelt a Elias Bethke. Kelvin­ Lunga je potajkim jenički, kiž je dospołnje njeznaty. Wón je dotal pola Fortuny Köln hrał a chce so pola nas jako nadběhowar z probowym treningom za zrěčenje poručić.

Tež wo fairplay a respekt šło

wutora, 21. julija 2020 spisane wot:
Krótko do lětnich prózdnin dožiwi 22 dorostowych koparkow a koparjow mustwa TSV 1859 Wjernarjecy w starobje 8 do 11 lět wosebitu treningowu jednot­ku. Woni wobdźělichu so na koparskim campje něhdyšeho profija Renéja Tretscho­ka. Po tym zo bě wón loni w Kumwałdźe pobył, je wón nětko do Wjernarjec přijěł. W srjedźišću campa pak njestejachu jenož formy přihrawkow a koordinaciske zwučowanja, ale wosebje tež fairplay a mjezsobny respekt na hrajnišću. Foto: Simone Wagner

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND