Wuslědki (12.10.20)

póndźela, 12. oktobera 2020 spisane wot:

Kopańca, regionalna liga žonow

Magdeburg – Carl Zeiss Jena 2 2:0 (1:0)

Erfurt – Biskopicy 3:0 (2:0)

kopańca muži, krajna klasa

Oderwitz II – Wesenitzal 5:2 (4:1)

Rotacija Drježdźany – Ćisk 5:0 (2:0)

Sachsenw. Drježdź. – Chrósćicy 0:1 (0:0)

wokrjesna wyša liga

Wachau – Kumwałd 1:3 (1:1)

Łaz/Běły Chołmc – Něm. Pazlicy 0:3 (0:2)

Połčnica – Hory wupad

Kulow – Horni kraj-Sprjewja 1:2 (1:0)

Biskopicy II – Wojerowski FC 4:1 (1:0)

Ralbicy/Hórki – Großröhrsdorf 4:0 (1:0)

Großnaund. – Hnašecy-Dobruša 5:0 (3:0)

Porchow – Germania Budyšin 2:4 (1:0)

Kinspork/Łužnica – Pančicy wupad

wokrjesna liga, stafla 1

ST Budyšin – Bukecy 1:1 (0:0)

Wjernarjecy – Arnsdorfske KT 2:3 (1:1)

Kinsp./Łužn. II – Huska/Hodźij 3:2 (1:1)

Lomnitz-Großn. II – Kubšicy 0:6 (0:2)

Wjelećin – Frankenthal 4:1 (1:1)

Sepicy – Ottendorf-Okrilla  1:8 (0:5)

Haselbachtal – Wjazońca 4:3 (3:1)

wokrjesna liga, stafla 2

Łuty – Nadrózna Hrabowka 1:0 (0:0)

Malešecy – Minakałwupad

Wulka Dubr. – Wojerowski FC II 5:3 (2:2)

Rakecy II – Hórnikečanski jězor 3:0 (1:0)

Chrósć. II – Wósl./Skaskow/Kul. II wupad

Mały Wjelkow – Hlinowc 0:5 (0:4)

Njebjelčicy – Lubuš/Bluń 2:0 (1:0)

wokrjesna klasa, stafla 1

Wachau II – Wjern. II/Wjazońca II 6:0 (2:0)

Liegau-August. – Frankenthal II 8:1 (4:1)

Bart – Połčnica II 1:1 (1:0)

Großharthau – Drjewnica 2:3 (1:1)

Wjelećin II – Arnsdorfske KT II 4:1 (2:0)

Awtor dźensa Tomaš Faska

Dźensa je 12. oktober a mi zdobom nastork, so zaso raz wěstemu podawkej w stawiznach kopańcy wěnować. Tón dźeń ma mjenujcy za europsku, haj samo za swětowu kopańcu historiski wuznam.

Ale krok po kroku. Korjenje koparskeho sporta leža w Jendźelskej, to wězo wjet­ši­na z nas wě. Spočatk dźewjećdźesatych lět 19. lětstotka, potajkim před něhdźe 130 lětami, dósta so bój wo kulowatu kožu z wotpohladom, ju přećiwnikej do wrotow praskać, z britiskeje kupy tež na „kruty dźěl“ našeho kontinenta. Wosebje w Rakusko-Wuherskej so młodźi mužojo poměrnje chětř za hońtwu za bulom horjachu. Hižo 1894 dóńdźe we Wienje k prěnjej koparskej hrě. Najstaršej awstriskej klubaj, Cricketer a Viena, stej tehdy přećiwo sebi nastupiłoj.

Sport (09.10.20)

pjatk, 09. oktobera 2020 spisane wot:

Cyły dźeń wolejbul

We Worklečanskej ćěłozwučowarni hraja žony jutře cyły dźeń wolejbul. We wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje, stafli 2 nastupi wot 10 hodź. wšitke šěsć cyłkow.

10.10. 10:00 HZ Pančicy-Worklecy –

  Módro-běłe Wojerecy

10.10. 12:00 HZ Pančicy-Worklecy –

  TSV Kundraćicy

10.10. 14:00 Viktoria Worklecy –

  VV Žitawa 09 II

10.10. 16:00 Viktoria Worklecy –

  Kupoj-Nowa Łuka

Stara garda njehraje

Koparski turněr starych knjezow wo po­kal Serbskeho Sokoła, kotryž bě za dźens­niši wječor w Kamjencu pod swětłomje­takami planowany, njebudźe. Jednota Kamjenc trjeba hrajnišćo za trening dorosta.

Koparske dypkowe hry

10.10. 15:00 Módro-běli Kulow –

  ST Horni kraj-Sprjewja

11.10. 12:30 SJ Chrósćicy II – HZ Wós­link/Skaskow/Kulow II

11.10. 13:00 Sokoł Ralbicy/Hórki –

  SC 1911 Großröhrsdorf

11.10. 15:00 Sachsenwerk Drježdź. –

  SJ Chrósćicy

11.10. 15:00 ST Kinspork/Łužnica –

  ST Marijina hwězda

11.10. 13:00 SJ Njebjelčicy II –

  Natwar Něm. Pazlicy II

11.10. 15:00 SJ Njebjelčicy –

  HZ Lubuš/Bluń

Budissa doma, Jednota wonka

Worklečanski kwartet něhdy jězbu měra dobył

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:

Gustav Adolf Schur wuspěšne kolesowarske mustwo­ wuznamjenił

Tři lěta po skónčenju suroweje Druheje swětoweje wójny 1945 běchu prěnje eta­po­we wubědźowanje w kolesowanju mjez stolicomaj Čěskeje a Pólskeje přewjedli. Tele wurisanje mjenowaše so Mjezynarodna měrowa jězba „Course de la Paix“ a husto tež rěkaše „Tour de France wuchoda“. Poprawnu „Tour de France“ pak wotměchu prěni raz hižo 1903 po Francoskej ze šěsć etapami (Paris–Lyon–Marseille–Toulouse–Bordeaux–Nantes–Paris), a to po cyłkownje 2 428 kilometrach. Mjez swětowymaj wójnomaj njejsu najwjetše wubědźowanje kolesowarjow-profijow swěta přewjesć móhli.

Bronza za Slepjanske mustwo

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:
Šulerjo-koparjo 8. do 10. lětnika Wyšeje šule Slepo su so wčera w Zhorjelcu na wo­krjesnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ wobdźě­lili a tam třeće městno wobsadźili. Koparski turněr dobył je cyłk Wyšeje šule Rózbork­ před gymnazijom Augustum Annen Zhorjelc. Foto: Jan Hrjehor

SJ Chrósćicy – VfB Žitawa 2:0 (2:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Zynda, Cyž, Sentivan, L. Zahrodnik, Matješk, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, F. Zahrodnik (84. Handrik), Runt (70. Bogusz), Vokáček (79. Mark)

Wuslědki (07.10.20)

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Rakecy – Sachsenwerk Drježdźany wupad

Borea Drježdźany – Weixdorf 4:3 (3:0)

Oderwitz II – Rotacija Drježdźany 2:0 (2:0)

Ćisk – Běła Woda 3:1 (0:1)

Sebnitz – Drježdźanski SC  1:0 (1:0)

Rěčicy-jězor – Ramnow 1:4 (1:2)

Chrósćicy – Žitawa2:0 (2:0)

Trjebin – Wesenitzal 1:3 (0:1)

1. BSV 68 Sebnitz 4 12 :4  10

2. Drohotka Ramnow 4 16 :4  9

3. SC Borea Drježdźany 3 12 :3  9

4. FSV Oderwitz II 3 7 :4  7

5. SV Wesenitzal 2 6 :1  6

6. Drježdźanski SC 1898 3 6 :3  6

7. SJ Chrósćicy 3 5 :3  6

8. VfB Běła Woda 1909 4 7 :9  6

9. SG Weixdorf 4 6 :7  4

10. VfB Žitawa 4 5 :7  4

11. ST Ćisk 3 3 :5  3

12. Sachsenwerk Drježdź. 2 4 :8  3

13. TSV Rotacija Drježdźany 3 0 :5  1

14. FC Wocl Rěčicy-jězor 3 4 :10  1

15. Rakečanske ST 3 2 :9  0

16. ST Trjebin 4 5 :18  0

wokrjesna wyša liga

LSV Hory – Hnašecy-Dobruša 0:2 (0:1)

Großnaundorf – Wachau 0:0 (0:0)

wokrjesna klasa, stafla II

Hory II – Horni kraj-Sprjewja II 3:4 (2:3)

Porchow II – Germ. Budyšin II 0:3 (0:2)

Z dwěmaj mustwomaj su wolejbulistki z Pančic-Kukowa a z Worklec w nowej hrajnej dobje we wobwodnej lize zastupjene. W pokalnym kole stej wonej hižo hrałoj, nětko hotujetej so na prěni hrajny dźeń 10. oktobra we Worklecach. Z trenarjom Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy Stephanom Mühlom je so Tereza Wićazowa rozmołwjała.

W sezonje 2020/2021 hrajeće z jednym mustwom Hrajneho zjednoćenstwa, minjenu sezonu běštej to dwě. Čehodla sće jenož jedne mustwo přizje­wili? Kelko hrajerkow maće aktualnje w zjednoćenstwje?

S. Mühl: Za nowu hrajnu dobu smy jenož­ jedne mustwo přizjewili, dokelž njezmějemy wšelakich wobstejnosćow dla, na přikład přez wotchady, za dwaj cyłkaj dosć wolejbulistkow. Nimo toho z nazhonjenjow wěmy, zo bě hdys a hdys w prěnim kaž tež druhim zastupnistwje ćežko, dosć hrajerki za dypkowu hru hroma­dźe dóstać. To chcemy wobeńć a móžemy nětko z aktualneho kadra ně­hdźe dwaceći aktiwnych wolejbulistkow zasa­­dźeć. Tak hodźi so zdobom fleksi­bel­nišo a komfortabelnišo planować.

Njetrjebawša poražka w derbyju

wutora, 06. oktobera 2020 spisane wot:

ST Marijina hwězda – Sokoł Ralbicy/Hórki 1:2 (1:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Rab (73. Langer), Zelnak, R. Hawš, R. Cyž (67. Peschmann), Ch. Cyž, Pjetaš, O. Hawš, P. Schmidt (74. Eldor), Kurink, J. Pakoßnick

zestawa hosći: Schöne – Matka, Janca (62. Bejmak), Schultz, Šewc, Domaška, Wałda, Kurjat (67. Šiman), Bejma (81. Rachela), Šołta, Gloxyn

Při chłódnym nazymskim wjedrje wita­chu koparjo ST Marijineje hwězdy mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki na serbski derby a chcychu wězo wšitke tři dypki doma zdźeržeć. To pak so jim bohužel njezešlachći, dokelž jim znowa wosebje w škiće kopica hrajerjow pobrachowaše. Tak je Jeffrey Rab swój koparski wuměnk přetorhnył a domjacym wupomhał.

Sobotu, 3. oktobra, wubědźowachu so holče koparske mustwa młodźiny D w Lipsku wo krajny pokal Sakskeje. Tež wubranka Zapado­łužiskeho koparskeho zwjazka je tam ze zastupnistwom Biskopičanskeho KT 08 (na foće) nastupiła. Dalše mustwa běchu 1. FFC Fortuna Drježdźany, Přezjednota Lipsk a FC Rudne horiny Aue. Cyłki hrajachu kóždy přećiwo kóždemu w tam-a-sem-kole, stajnje po 20 mjeńšinach. Biskopičanske holcy, mjez nimi Serbowki Lawinia Frenclec, Stella Pilcec a Johana Wjeselic, su jara wojo­wali. Na kóncu falowachu jim jeničke wrota za dobyće pokala. Tak zaručichu sej zasłužene 2. městno. Foto: Johana Wjeselic

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND