Pokiwy (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Delanscy hrajerjo w „Meji“

Radwor. Dźiwadłowa skupina Kulowskeho Bratrowstwa předstaji swoju nowu žortnu hru „Namrěwstwa dla zawrjene“, zajutřišim, njedźelu, 16. februara, w 17 hodź. w Radworskim hosćencu „Meja“ a sobotu, 29. februara, w 17 hodź. w Njebjelčicach. Terminy dalšich předstajenjow na serbskich­­ wsach so wozjewja.

Komedija pola Kubicec

Lejno. Njedźelu, 16. februara, su lu­bowarjo serbskeho lajskeho dźiwadła w 16 hodź. do Lejnjanskeho Kubicec hosćen­ca „K lipje“ přeprošeni. Čłonojo dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy chcedźa hosći ze swojej komediju „Ludźo, njedźiwajće so“ zawjeselić.

Zetkanje samostejacych

Smochćicy. Samostejacy ze serbskich wosadow su na swoje přichodne zetkanje wutoru, 3. měrca, w 14 hodź. do Domu biskopa Bena w Smochćicach přeprošeni. Zajimcy njech so prošu hač do wutory, 25. februara, w redakciji Katolskeho Posoła přizjewja, telefonowe čisło 0 35 91 / 55 02 12. Tež dalši zajimcy su wutrob­nje witani. Štóž chce wotewzaty być, njech­ to prošu zdźěli.

Přeprošenje na akademiju

Berlinske hudźbne nakładnistwo takatak records je minjeny pjatk wosebity koncert wuhotowało. Mjez druhim wustupištej serbskej DJce Ida Bux a Knytl, z Njebjelčic pochadźacy spěwytwórc Jacke Schwarz a duwo Hara Crash (na foće). Koncert bě zdobom premjerny swjedźeń za najnowšu tačel labela. Kompilacija „mutant rebuilds“ je wotnětka na předań. Foto: Julian Nyča

Křižowka (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Wodorunje: 3 horni dźěl hłowy, 5 nic mały, 6 štož je zakazane, 7 wjedźenje puća, 10 předstejićel klóštra, 13 jězdźidło, 14 přećiwnik, 15 přistaw jendźelsce

Padorunje: 1 wosoba kwasa, 2 kupa Italskeje, 3 abonent, 4 rěka w Němskej, 8 wjes pola Běłeje Wody­, 9 ćěłozwučowanje, 11 stat USA, 12 póda

Protyka (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Pjatk 14. a 15.2.   Dinner-show k dnjej Walentina w Čorno­chołmčanskim Krabatowym młynje (stajnje wot 18.30 hodź.)

Pjatk 14.2. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda we Wotrowje

  19:00 Dwójna hłójčka w Konječanskej burskej stwě

Sobotu 15.2. 15:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 9. kulturna zyma: Ćeta Monika baje: „Sněho­linka“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Kostimowy swjedźeń na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa Serb­skeho ludoweho ansambla „Štóž so zwaži, tomu so radźi“ na žurli Budyskeho SLA

  19:45 9. kulturna zyma: Dokumentarny film wo Francu Młynku a bjesada wo stawiznach wsy w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 16.2. 10:00 Pućowanje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty „Z rangerom po puću – na slědach bobra při Sprjewi“ – start při Delnjowujězdźanskej cyrkwi

Rozhłós (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kapičkowym wječorku w Njebjelčicach

11:20  Nowe hudźbne nahrawanja

11:45 Ćernje na puću do swobody – dopomnjenki dr. Jana Cyža

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo zetkanju jutrownych spěwarkow

13:00 30 lět Zelena liga

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

W Nowej Niwje byli

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

Choćebuz. Moderator delnjoserbskeho telewizijneho magacina „Łužyca“ Christian Matthée wita přihladowarjow sćelaka RBB jutře, sobotu, 15. februara, w 13.40 hodź. z błótowskeje Noweje Niwy, z tamnišeho hosćenca „K hornim Błótam“. Hižo 122 lět korčma wobsteji a tež wjele serbskeho bě so w njej wotměwało. Hižo lěta su wosebje ptačokwasne programy SLA jara woblubowane a derje wopytane. Wo lětušim spektaklu powěda režiser Marian Bulank.

W dalšich přinoškach „Łužycy“ předstaja noweho krajneho zamołwiteho za serbske naležnosće, pohladaja do zarjada za serbske wuwiwanje w Choćebuzu, rozprawjeja wo Choćebuskim komponisće a jeho lubosći k serbskej hudźbje, předstaja młodu žonu ze serbskimi korjenjemi a sposrědkuja kulturne pokiwy.

Do kina (13.02.20)

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

13.2.–19.2.2020 Budyski filmowy palast: Sonic the Hedgehog: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 Nightlife: wšědnje 14:45, 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Birds of Prey: wšědnje 20:15 | pj 22:45 Brahms: The Boy 2: pj 20:00 a 22:45 Dora und die goldene Stadt: wu a srj 10:00 Heaven Shall Burn: Mein grünes Herz in dunklen Zeiten: srj 20:00 Enkel für Anfänger: wšědnje 14:45 a 17:15 (nimo štw) | pj 19:30 | štw, so, nj a wu 20:00 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: wšědnje 13:45 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:00 Das geheime Leben der Bäume: wšědnje 17:45 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle: wšědnje 14:15 a 15:30 Bad Boys for Life: wšědnje 19:30 (nimo pj) | pj a so 22:15 Die Wolf-Gäng: nj, wu a srj 12:30 Die Hochzeit: wšědnje 19:45 | štw, so, pó a srj 16:45 Der kleine Rabe Socke – ­Suche nach dem verlorenen Schatz: wu a srj 9:45 Das Perfekte Geheimnis: wšědnje 17:15 (nimo pó) 1917: pj, nj a wu 16:45 | štw a so 17:15 Vier zauberhafte Schwestern: nj 12:30 | wu a srj 10:15 a 12:30 Lindenberg! Mach dein Ding: nj 12:15 | wu a srj 9:45 a 12:15 Die Eis­königin 2: wšědnje 14:45 | nj, wu a srj 12:30 Jumanji: The Next Level: wu a srj 9:45 Joker: so 22:15 Knives Out – Mord ist Familiensache: pj 22:15 Spione Undercover­ – ­Eine wilde Verwandlung: nj, wu a srj 11:45

Kino ekstra: Aretha Franklin: Amazing­ Grace: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Serbska premjera w NSLDź

Budyšin. Wjeselić móža so lubowarjo komedije jutře na serbsku prapremjeru w Budyskim NSLDź. „Dołhož fenki běža“ kołwrótna inscenacija połna šmjatańcow, zaměnjenjow a žortnych překwapjenkow rěka. Michael Cooney je kruch spisał a Měrana Cušcyna zeserbšćiła. Zawěšk na hłownym jewišću zběhnje so w 19.30 hodź.

Čerstwe chłóšćenki z kotoła

Dubrjenk. Jutře a njedźelu přeprošeja Krječmarjecy z Dubrjenka do swojeho hosćenca „Dubrjenske bahno“ přeco w 11 hodź. na swinjorězanje. Po zwučenym wašnju móža sej ludźo čerstwe chłóšćenki z kotoła tež sobu domoj wzać.

Přednošk a film w hospodźe

Chrósćicy. Frank Böhm, wučer na wuměnku z Heidelberga, změje jutře w 19.45 hodź přednošk w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Pod hesłom „Destinacija Santiago – wučer přehnawa. Wěrjomne podawizny z Jakuboweho puća“ wopisuje Frank Böhm swoje dožiwjenja, wo kotrychž je tež knihu ze samsnym titulom napisał. Hižo w 16 hodź. móža sej dźěći wobhladać film „Potajnstwo stareho młyna“.

Do kulturneho centruma

Program w zymskich prózdninach je we Wojerowskim zwěrjencu poskitk swójbam, kotryž něhdźe połtřeća hodźiny traje. Knihować móža jón zajimcy srjedu, 12. februara a 19. februara, za 10 hodź. Hesło wodźenja z pedagogowku Silku Kühn po coowje rěka „Što sej jenož wobleku?“ Wšako dyrbja so tež zwěrjata ze swojim „zymskim płašćom“ w zymje škitać. Foto: Stefanie Jürß

Płastowka (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:
1 dźeń tydźenja, 2 nic horjeka, 3 stolica Ruskeje, 4 přećeljo španisce, 5 košla sportow­cow, 6 ródna wjes Alojsa An­drickeho,­ 7 wěrnosć, 8 wjes wuchodnje Rakec, 9 rěka Saale serbsce, 10 nic niski­

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND