Jednotliwcy, mustwaa zapřahi so wubědźowali

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Jubilejny 25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

Konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow je minjenej sobotu a njedźelu w Hórkach swój jubilejny 25. jěchanski a skakanski turněr přewje­dło. Mjez wobdźělnikami bě tež něhdyši olympiski dobyćer a swětowy mišter Frank Ostholt ze sewjerorynsko-westfalskeho Warendorfa. Na woběmaj dnjomaj widźachu wjacore sta ludźi cyłkownje 18 pruwowanjow z něhdźe dwěsćě sportowymi konjemi, ze 120 jěcharkami a jěcharjemi. Mjez sportowcami běchu z dwójnikomaj Francisku a Felicitas Bobkec z Miłoćic, Jakubom Bobku z Worklec, Pětrom a Clemensom Bobku z Miłoćic, Katju ­Žurec z Pančic-Kukowa, Hanu Brězanec z Prawoćic, Stefanie Žurowej z Worklec a Křesćanom Zahrodnikom z Chrósćic tež wjacori serbscy starterojo, kotřiž wojowachu ze swojimi konjemi we wšelakorych kategorijach wo dypki. Franciska Bobkec z Miłoćic na přikład docpě z konjom Sweetyjom w kombinowanym pruwowanju druhe a sotra Felicitas z Diddlom 5. městno.

Wuslědki (18.09.18)

wutora, 18. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Kumwałd – Němske Pazlicy 2:1 (2:0)

Zeleno-běli Bukecy – Hory 2:2 (0:1)

Germania Budyšin – Kulow 1:1 (0:1)

Hnašecy – Großnaundorf 3:2 (1:0)

Ralbicy/Hórki – Ramnow 3:1 (0:0)

Kinspork/Łužnica – Połčnica 4:1 (2:0)

Radwor – Wojerecy1:3 (0:1)

Porchow – Rakecy 0:2 (0:0)

1. Rakečanske ST 5 11 : 2 15

2. Sokoł Ralbicy/Hórki 5 11 : 7 10

3. Wojerowski FC 5 15 : 6 9

4. ST Kinspork/Łužnica 5 11 : 7 9

5. Módro-běli Kulow 5 9 : 5 9

6. TSV Połčnica 5 11 : 8 9

7. LSV Hory 5 10 : 5 8

8. Póst Germania Budyšin 4 10 : 7 7

9. ST Hnašecy-Dobruša 5 12 : 11 7

10. Drohotka Ramnow 5 5 : 7 7

11. SG Großnaundorf 5 12 : 10 6

12. Motor Kumwałd 5 7 : 13 6

13. Natwar Němske Pazlicy 5 5 : 5 5

14. ST Radwor 5 4 : 14 1

15. Zeleno-běli Bukecy 5 5 : 22 1

16. ST Porchow 4 3 : 12 0

wokrjesna liga, stafla I

Huska/Hodźij – ST Budyšin 0:2 (0:1)

Arnsdorf – Wachau2:2 (0:1)

Horni kraj-Sprjewja II – Kubšicy 6:2 (3:0)

Wjernarjecy – Frankenthal 6:1 (3:1)

Biskopicy II – Großnaundorf II3:1 (2:1)

Bretnig-Hauswalde – Wjelećin 3:2 (0:0)

Ottendorf-Okrilla – Bart 1:0 (1:0)

1. ST Horni kraj-Sprjewja II 4 17 : 5 10

2. TSV Wachau 5 21 : 11 10

3. Arnsdorfske KT 5 12 : 7 10

4. Biskopičanske KT II 5 18 : 12 9

5. FV Ottendorf-Okrilla 4 10 : 8 9

6. Bretnig-Hauswalde 5 11 : 10 9

7. TSV Wjernarjecy 5 17 : 18 9

8. Germania Budyšin II 3 9 : 10 6

9. ST Kubšicy 5 13 : 16 6

10. ST Wjelećin 5 10 : 13 6

11. SC Großröhrsdorf II 3 8 : 7 4

12. HZ Huska/Hodźij 4 6 : 8 4

Bjez wulkich ćežow koło dale

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

SV Liegau-Augustusbad – ST Marijina hwězda 1:6 (1:5)

Zestawa hosći: Matik – R. Cyž, K. Pakoßnick (41. Eldor), Jurš, Lipič, Ch. Cyž, Kuring, O. Hawš, R. Hawš, J. Pakoßnick, Schmidt

Čakaja dale na prěnje dobyće

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

SJ Chrósćicy – KT Drježdźany 06-Laubegast 1:5 (0:1)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel (80. Lešawa), Sentivan, Püschel, Henzl, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčl, Runt, Młynk (L. Zahrodnik), Beneš

Njedźelu popołdnju nastupichu hrajerjo prěnjeho koparskeho mustwa SJ Chrósćicy doma přećiwo cyłkej z Drježdźan-Laubegasta. Hosćo běchu z dwěmaj poražkomaj do sezony startowali. Při­wšěm su woni dale mjez faworitami na postup. Wot započatka běchu woni dominantne mustwo na hrajnišću. Chróšćanscy koparjo stejachu w defensiwje njekompaktnje, štož přećiwnik wuži. W 15. min. docpě po njekoncentrowanosći Maksimiliana Zahrodnika 0:1. Dalše wulke móžnosće móžeše wrotar Petr Králíček w prěnim połčasu hišće wotwobarać.

Jasny wuspěch w derbyju žnjeli

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

ST Porchow II – HZ Mały Wosyk II/ ST Marijina hwězda II 2:6 (2:2)

Zestawa hosći: Matik – Lipič, Pakoßnick (46. Hübner), Cyž, Łušćanski, Do. Šołta- Jehnichen, Schmidt, Čornak, Sćapan, El Moussa (28. Hejduška)

Na 4. hrajnym dnju je so koparjam Hrajneho zjednoćenstwa Mały Wosyk II/ST Marijina hwězda II 6:2 dobyće w derbyju w Porchowje poradźiło. Wot wšeho spočatka woni partiju dominowachu. Prěnja naspomnjenjahódna móžnosć pak nasta hakle w 15. min., jako Ronald Cyž perfektnje startowaceho Matthiasa Łušćanskeho do běha posłuži. Tón pak bul nimo klětki suny. We 18. min. třěli Paul Schmidt nawjedowanje. We 28. min. domjacy přez Dominica Bieliga wurunachu. Jeno tři mjeńšiny pozdźišo woni wuslědk samo na 2:1 (31.) zwjertnychu. Na zbožo pak po tym zaso hosćo iniciatiwu přewzachu. Třělwu Tomaša Čornaka z róžka podlěši Schmidt, a Paul Jehnichen zhłójčkowa hrajny nastroj ze zdalenosće pjeć metrow k 2:2 (38.) do syće.

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Lěćo so poněčim rozžohnuje, a prěnje wolejbulowe dypkowe hry běchu hižo w halach. Kaž sće z SN zhonili, je we Łužicy na polu sporta při wysokim saku nowe zjednoćenstwo nastało. W sezonje 2018/2019 hraja wolejbulistki ST Marijineje hwězdy a Viktorije Worklecy hromadźe we wobwodnej lize. Přičina je jednora: mało hrajerkow na woběmaj stronomaj. Marijine hwězdźički su hižo dlěje wo tym rozmyslowali, so z druhim cyłkom zjednoćić. Wšako njeje tučasnje tak lochko dorost namakać. Swójski je so na přikład studija a wukubłanja dla rozpušćił, někotre hrajerki su w maćernym dowolu, ale tež zranjenja dyrbju tu jako přičinu mjenować.

Mustwo muži-wolejbulistow Sportoweho towarstwa Marijina hwězda je na zbožo hižo dlěši čas stabilne. Tež w nowej sezonje budźe wone we wokrjesnej klasy stafla-wuchod zaso wo dobre městno w tabulce sobu hrać. Škoda, zo nimamy hižo žónske mustwo we wokrjesnej klasy. Te je so na dobro prěnjeho mustwa žonow rozpušćić dyrbjało.

Wuslědki (17.09.18)

póndźela, 17. septembera 2018 spisane wot:

Kopańca, krajna klasa

Drježdź.-Strěžin – Borea Drježdź. 1:0 (1:0)

Oderwitz II – Horni kraj-Sprjewja 4:0 (2:0)

VfB Běła Woda 1909 – Trjebin 3:0 (2:0)

Neugersdorf II – Großröhrsdorf 1:0 (1:0)

Ćisk – Nowe Město1:4 (1:3)

Weixdorf – Rotacija Drježdźany 6:1 (2:1)

Chrósćicy – Drježdź.-Laubegast 1:5 (0:1)

1. LSV Nowe Město 3 17 : 3 9

2. VfB Běła Woda 1909 3 13 : 1 7

3. FC Neugersdorf II 3 6 : 2 7

4. SZ Drježdźany-Strěžin 3 5 : 2 7

5. SG Weixdorf 3 9 : 6 6

6. FSV Oderwitz II 3 8 : 4 5

7. SC Borea Drježdźany 3 6 : 4 4

8. ST Ćisk 3 6 : 7 3

9. Drježdźany-Laubegast 3 5 : 6 3

10. ST Trjebin 3 2 : 13 3

11. SC Großröhrsdorf 3 3 : 4 2

12. SJ Chrósćicy 3 5 : 12 1

13. Rotacija Drježdźany 3 3 : 10 1

14. Horni kraj-Sprjewja 3 2 : 16 0

Sport (14.09.18)

pjatk, 14. septembera 2018 spisane wot:

Hašerjo hišće raz mocy měrja

Poslednje wubědźowanje wobornikow na teritoriju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow je dźensa wot 18.30 hodź. we Wotrowje we wobłuku tamnišeho wjesneho swjedźenja.

Konjacy sport

W Hórkach zarjaduje konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow dźensa, jutře a njedźelu wo­spjet wulki jěchanski a skakanski turněr w mnohostronskim jěchanju. Dźensa smědźa so wobdźělnicy hač do 19 hodź. w běrowje při wubědźowanišću přizjewić. Jutře rano we wo­smich započnu so wubědźowanja w dresurje. Po tym budu přezpólne jěchanje, dresura a skakanje. Njedźelu planuja wurisanja znowa wot 8 hodź. Wot 17 hodź. potom smědźa so přihladowarjo na wjeršk kónca tydźenja wjeselić. To mjenujcy wubědźuja so lokalni matadorojo w jězdźenju z konjacymi zapřahami. Dokładny časowy plan pod www.psv-klosterwasser.de

Prěni hrajny dźeń Viktorije

Swój prěni hrajny dźeń maja mužojo-wolejbulisća Viktorije Workecy we wobwodnej lize jutře, sobotu, we Wulkej Dubrawje. Tam nastupja w 14 hodź. přećiwo cyłkej ST 1896 Wulka Dubrawa

Pokalnu hru wysoko přěhrali

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:

Dalše hry Chróšćanskich koparjow:

16.09. 15:00 SJ Chrósćicy –

  Drježdźany 06 Laubegast

22.09. 15:00 SC Großröhrsdorf –

  SJ Chrósćicy

30.09. 15:00 SJ Chrósćicy –

  SC Borea Drježdźany

06.10. 15:00 ST Horni kraj Sprjewja –

  SJ Chrósćicy


SC Syrau – SJ Chrósćicy 5:1 (3:1)

Zestawa hosći: Králíček – Šiman, L. Zahrodnik (51. Lešawa), Sentiwan, Püschel, Runt, M. Zahrodnik, Dehn (77. Špitank), G. Zahrodnik, Henzl (89. Cyž), Młynk

Z nowymi trikotami do sezony

štwórtk, 13. septembera 2018 spisane wot:
Koparski dorost młodźiny F Sportoweje jednotki Chrósćicy je z nowymi trikotami do hrajneje doby 2018/2019 startował. Dariła je drastu koparjam firma Eldakon ­z Noweje­ Wjeski. Dźěći kaž tež trenarjej Stefan Šmit a Dominik Dyrlich dźakuja so mějićelej Křesćanej Šołće za podpěru. Po dwěmaj hrajnymaj dnjomaj maja Chróšćenjo tři dypki na konće a nadźijeja so, zo budźe jich dale a wjac. Foto: Dominik Dyrlich

nawěšk

nowostki LND