Wuslědki (18.07.18)

srjeda, 18. julija 2018 spisane wot:

Kónčne tabulki dorosta Zapa­dołužiske­ho koparskeho zwjazka

młodźina E, mišterske koło, stafla 1

1. HZ ST Traktor Malešecy/

Budissa 08 Budyšink 8 59 : 16 24

2. ST Bart 9 50 : 36 21

3. TSV 1859 Wjernarjecy 9 40 : 19 19

4. Módro-běli Njeswačidło 9 49 : 41 14

5. Póst Germania Budyšin 9 29 : 29 12

6. ST Hodźij 04 9 32 : 36 11

7. Motor Kumwałd 9 30 : 50 9

8. TSV 90 Wjazońca 9 26  :44 7

9. ST 1896 Wulka Dubrawa 9 27 : 48 7

10. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 20 : 43 3

młodźina E, mišterske koło, stafla 2

1. SC Großröhrsdorf II 9 51 : 19 27

2. SG Großnaundorf  9 46 : 17 21

3. ST Kinspork/Łužnica 9 40 : 18 21

4. Arnsdorfske KT 9 33 : 23 16

5. Liegau-Augustusbad II 9 28 : 30 14

6. Jednota Kamjenc II 9 34 : 34 10

7. LSV Hory 1990 9 17 : 28 7

8. FSV Bretnig-Hauswalde 9 26 : 44 7

9. ST Kinspork/Łužnica II 8 20 : 34 4

10. HZ ST Lubuš/LSV Bluń 8 16 : 64 0

młodźina E, zaměstnjenske koło, stafla 1

1. ST 1922 Radwor II 9 113 : 24 25

2. FSV Budissa Budyšin II 9 124 : 29 21

3. ST Hnašecy-Dobruša 9 98 : 25 19

4. HZ ST Zeleno-běli Bukecy II/

ST Kubšicy 9 60 : 44 18

5. ST Budyšin 9 50 : 51 16

6. ST Horni kraj Sprjewja II 9 58 : 43 12

7. FSV Budissa Budyšin III 9 54 : 72 9

8. ST Bart II 9 33 : 88 7

9. ST 1922 Radwor II 9 33 : 109 6

10. TSV Wóspork/Hrodźišćo 9 9 : 147 0

młodźina E, zaměstnjenske koło, stafla 2

1. Biskopičanske KT 08 II 8 44 : 10 18

2. ST Huska 8 45 : 19 17

3. HZ Postup Großharthau/SZ Drjewni­ ca 05/SV Seeligstadt 8 37 : 12 17

4. TSV 1859 Wjernarjecy II 8 47 : 26 17

5. ST Marijina hwězda 8 48 : 21 13

6. ST Drohotka Ramnow 8 36 : 35 9

7. Arnsdorfske KT II 8 20 : 46 8

8. SZ Wjelećin 8 19 : 42 3

9. SG Frankenthal 8 13 : 98 0

Lěćna přestawka je za wjacore koparske mustwa hižo zaso nimo. Přihoty za nowu sezonu běža. Nimo přećelskich hrow čaka na přiwisnikow kopańcy znowa turněr ze serbskimi cyłkami. Njedźelu, 22. julija, wotměje so w Njebjelčicach 2. serbski supercup. Po lońšej premjerje su organizatorojo wokoło Rober­ta Lejnarta zaso přihotowanski turněr na nohi stajili, a to z někotrymi nowosćemi. Tadej Cyž-Njebjelčanski je z rodźenym Worklečanom porěčał.

Roberto, po premjerje loni chceće při­chodnu njedźelu nětko 2. serbski supercup w kopańcy přewjesć. Da je so wam lońši zawěsće zešlachćił?!

R. Lejnart: Běchmy z wotběhom, hrami a ličbu přihladowarjow jara spokojom. Wšako njewědźachmy, kak zjed­­noćenstwa a fanojo ideju přiwozmu. Chcych­my cyle jednorje jónu něšto hinašeho na nohi stajić, a to je so nam dosć derje poradźiło.

Kak daloko sće tučasnje z přihotami, štó je do nich zapřijaty, štó pomha?

Kaž swětowych mištrow su koparjow chorwatskeje narodneje wubranki wčera w Zagrebje domoj witali. Statysacy jim podłu puća­ z lětanišća do centruma města přiwyskachu. Wšako běchu Chorwaća na swětowych mišterstwach w Ruskej njewoča­ko­wano slěbornu medalju dobyli. Lětadła chorwatskeho wójska su mašinu z koparjemi hač k lětanišću eskortěrowali. W běhu dnja je statna prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović hrajerjow w swojej kencliji přijała a wuznamjeniła. Foto: dpa/Tomislav Miletić

Po dobrym započatku jara popušćili

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:

Dwanaty raz je Němski čerwjeny křiž (DRK) Ohorn wólnočasny turněr­ za koparske mustwa organizował, kotrež so na winowatostnych hrach njewobdźěleja.

Budissa Budyšin je zašłe dny wjacore testowe hry přewjedła. W sobotnej přećiwo FSV Nowosólc-Hródkej wotměštaj mjez druhim­ Marek Langr (nalěwo, Budissa) a Anton Stehr (naprawo, Nowosólc-Hródk) horce dwuboje. Wuslědk testa bě 1:1. Dźeń po tym podleža Budissa mustwu International Lipsk 3:0. Dalšu přihotowansku partiju změja chowancy trenarja Torstena Gütscho­wa jutře we 18.30 hodź. w Kamjencu přećiwo jědnatce trenarja Franka Ričela, Jednoće Kamjenc. Foto: Torsten Zettl

Kónčna tabulka hobbyjoweje ligi:

1. ST Wjazońca 24:0   24 :0

2. FSG Budyšin 20:6   20:4

3. VZ Biskopicy 15:13  12:12

4. MSV Budyšin II 12:15  10:14

5. ST Wjazońca II 11:16  10:14

6. MSV Budyšin 6:21   4:20

7. ST Bart 5:22   4:20


Mikswolejbulisća Budyskeje FSG su 28. mišterstwo na hobbyjowej runinje ze slěbrom skónčili. Tež w pokalnym wurisanju wobsa­dźichu woni 2. městno mjez šěsć startowacymi cyłkami.

Beachtura tónraz w Konjecach

wutora, 17. julija 2018 spisane wot:
Štwórta stacija beachtury Radija Satkula wjedźeše młodych serbskich sportowcow do Delan. W Konjecach nastupi wčera dwanaće mustwow při krasnym słónčnym wjedrje. Konječansko-Šunowski młodźinski klub staraše so wo ćělne derjeměće, tu sy­daše samo gulašowa poliwka. Dobyćer stacije, kotraž je hižo wot spočatka beachtury kóžde lěto zastupjena, su lětsa Radworčenjo. Młodźi wolejbulisća přesadźichu so přećiwo Dwójnej nuli, kotraž dyrbješe znowa poražku w finalu znjesć. Cyłkow­nje pak napadnje, zo so hrajna kwalita mustwow dale stopnuje, tak zo wostanu wosebje kónčne fazy hrow stajnje napjate. Přichodny tydźeń zetkaja so wolej­bulisća prěni raz w Njebjelčicach. Tekst: Gloria Žurec; foto: Handrij Špitank

Awtor dźensa

Jan Hrjehor

„Cyłe lěto sym w Barcelonje dźěłała, wjele pjenjez zasłužiła a jenož partyje swjećiła. Prawje sportować pak tam móžno njebě. Chcych so hibać, něšto za swoje ćěło činić“, powěda mi Hana z Irskeje na mojej prěnjej turje z fatbikom (hórske kolesa z tołstymi wobru­čemi) w awstriskich Alpach.

Mjeztym bydli Irka hižo pjeć lět w Awstriskej, a to na wjesčičce, kotraž ma pječa­ jenož dwaj domaj. W Barcelonje porno tomu bydli něhdźe 1,7 milionow ludźi. Hana je potajkim swoje žiwjenje kom­plet­nje změniła, dokelž pobrachowaše jej sport. Při wučasu wot wrótneho žiwjenja w kosmopolitiskim hłownym měsće španiskeho regiona Kataloniskeje zezna Hana sportowca, kiž dźěła w Kitzbühelu. Mjez druhim je wón spěšnosněhakowar a bě někotre razy jako tak mjenowany předchadnik (Vorläufer) při najćešim wot­jězdźe swěta zasadźeny.

Serbski gymnazij Budyšin (SGB) ma dwě sportowči, kotrejž stej na wurisanjach „Młodźina trenuje za olympiju“ hnydom w štyrjoch sportowych družinach sakske krajne finale docpěłoj – a to we wolejbulu, w kopańcy, lochko­atletice a bičwolejbulu. Na tajki wurjadny rekord smětej Helena Hejduškec a Tadeja Šeferec jara hordej być. Sportowy wučer SGB Měrko Korjeńk je so z nimaj­ rozmołwjał.

Předstajtej so prošu čitarjam Serbskich Nowin ...

Helena: Ja sym Helena Hejduškec a bydlu na Horje. Sym 16 lět a póńdu wot awgusta do 11. lětnika Serbskeho gymnazija.

Tadeja: Sym Tadeja Šeferec a tohorunja z Hory. Tež ja budu po lětnich prózdninach w 11. lětniku SGB dale wuknyć.

Što su Waju najlubše předmjety w šuli?

Helena: Sport, zajimuju pak so tež za bio­logiju.

Tadeja: Sport.

Kak husto stej na sakskich finalach pódla byłoj a kelko medaljow stej dobyłoj?

Helena: Moje prěnje krajne finale bě w juniju 2013 w Lipsku, jako smy sej w 5. lětniku slěbro w kopańcy wubědźili. Cyłkownje móžu na dźewjeć sakskich fina­low zhladować, hdźež wu­bědźich sej jednu złotu, dwě slěbornej a dwě bronzowej medali.

Po 20 lětach je narodne koparske mustwo Francoskeje druhi raz swětowe mišterstwa w kopańcy dobyło. Wčera wječor přewiny wone w spektakularnej partiji Chorwatow ze 4:2. We 18. min. nawjedowaše Équipe Tricolore po samo­wrotach Marija Mandžukića. Antoine Griezmann bě njewoprawnjeny wólny kop do šěsnatki třělił, a Mandžukić bul njezbožownje z hłowu do wrotow dale šmórny. To běchu prěnje samowrota w stawiznach swětowych mišterstwow kopańcy w finalnej hrě. Njetraješe pak dołho, a Chorwaća z wrotami wotmołwichu (28.). Po wólnym kopje Ivana Rakitića přizemi hrajny nastroj po wjacorych hłójčkowanych bulach před nohomaj Ivana Perišića. A tón přetwori suwerenje ze šěsnaće metrow do praweho kuta. Hišće do přestawki docpěchu Francozojo 2:1. Po róžku bě bul z krótkeje distancy Perišićej njezbožownje na ruku skočił. Argentinski sudnik Nestor Pitana sej scenu na wobrazowce hišće razo wobhlada a rozsudźi na pokutny kop, byrnjež to tak mjenowana 50:50-jědnatka była. Antoine Griezmann wěsće přetwori (38.).

nawěšk

nowostki LND