Zo bychu štomy strowe płody njesli

pjatk, 15. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
 Clemens Bejmak z Miłoćic  Foto: Andreas Kirschke Clemens Bejmak z Miłoćic Foto: Andreas Kirschke

Clemens Bejmak hlada čestnohamtsce sadowcy na sadowcowej łuce Njebjelčanskeje gmejny pola Miłoćic. K tomu pyta nětko zajimcow, kotřiž chcyli jeho podpěrać.

Miłoćicy. Dohromady 110 štomikow rosće­ na sadowcowej łuce pola Njebjelčic. Su to jabłučiny, krušwiny, wišniny a slowčiny ze zdźěla eksotiskimi mjenami, wšo historiske a nimale pozabyte družiny. „We wšitkich padach jedna so wo wysokozdónkowe štomy, kotrež sym wotpowědnje jich družinje wobtřihał“, rozłoži Clemens Bejmak z Miłoćic. Wot měrca so 30lětny štomowy zahrodnik čestnohamtsce wo Miłočansku sadowcowu łuku a wo dalše sadowcy na teritoriju Njebjelčanskeje gmejny stara.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND