Krótkopowěsće (18.05.15)

póndźela, 18. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Prózdniny kiwaja

Budyšin. Za 16 000 šulerjow sakskich wyšich šulow započinaja so jutře kónčne pruwowanja. 13 600 z nich chce šulu z realnošulskim wuswědčenjom zakónčić. Woni maja štyri pisomnych a jedne ertne pruwowanje wobstać. Loni docpě 97,6 procentow šulerjow realnošulske zakónč­enje.

Za kolesowarjow

Grodk. Nowa wušła je brošurka ke kolesowarskej šćežce „Zhubjene wsy“. W njej prezentuja so nimo noweje 48 kilomet­row dołheje čary tež wjeski, kiž buchu Wjelcejskeje jamy dla, wotba­growane. Čara wobsahuje dźewjeć wjesnych wopomnišćow. Brošurka poskići so mjez druhim w turistiskej informaciji na Grodkowskim torhošću.

Wjace turistow w Čěskej

Praha. Mjeztym zo ličba ruskich turistow w Čěskej republice přirunujo z prěnim kwartalom lońšeho lěta wuraznje spaduje, zajim wopytowarjow z druhich krajow přiběra. Wjace turistow je mjez druhim z Južneje Koreje abo USA. Rozrostła je tež ličba němskich wopytowarjow. Cyłkownje 328 000 z nich je wot januara do měrca přijěło, štož je 22 procentow wšěch hosći.

Kanada swětowy mišter

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND