Prěni raz w serbskej drasće

póndźela, 18. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebje staršim Němčanam wuroni so sobotu popołdnju sylza, jako přićahny sydom porow młodostnych na swjedźenišćo k mejemjetanju. Holcy běchu tam prěni raz w serbskej katolskej drasće.  Foto: Mandy Decker Wosebje staršim Němčanam wuroni so sobotu popołdnju sylza, jako přićahny sydom porow młodostnych na swjedźenišćo k mejemjetanju. Holcy běchu tam prěni raz w serbskej katolskej drasće. Foto: Mandy Decker

Z wjacorymi nowosćemi su organizatorojo mjeztym k 41. razej pospochi přewjedźenych wjesnych swjedźenjow w Němcach zašły kónc tydźenja sta hosći překwapili.

Němcy (aha/SN). Zhromadnje z młodźin- skim klubom a jeho agilnym předsydu Robertom Grofu a wohnjowej woboru z nawodu Bertom Zillichom staj Handrij Korch a Bernd Grofa na čole wjesneho kluba znowa zaručili wotměnjawy tři­dnjowski program. Na wulkimaj transparentomaj wopytowarjow dwurěčnje, a to najprjedy serbsce, do wsy witachu. Po tym zo bě sobotu popołdnju 36 a poł metra wysoka meja padnyła docpě Norbert Grofa jako prěni wjeršk ze serbskej chorhoju, kotryž sej Vivien Jahnec za mejsku kralownu wuzwoli. Wjele připó­znaća nańdźe sydom porow młodostnych wosebje tohodla, dokelž běchu holcy prěni raz na swójske přeće w katolskej serbskej narodnej drasće.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND