Integracija steji w srjedźišću poručenje

wutora, 19. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Zarjad za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa ma bórze z dźěłom započeć

Budyšin (SN/at). Prašenje wobchadźenja z požadarjemi azyla jima ludnosć Budyskeho wokrjesa dale. Čłonki zwjazkarstwa „tv bunt“, syće za demokratiju a mnohotnosć, su tohodla w hodźinje wobydlerskich prašenjow na wčerawšim posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika krajnemu radźe a radźićelam katalog z jědnaće prašenjemi přepodali. „Wuwiwa so za Budyski wokrjes zaměstnjenski/socialny/komunikaciski koncept k temje ćěkańcy a požadarjo azyla, kak poruča to Swobodny stat Sakska?“, prašeše so za zwjazkarstwo Astrid Riechmann.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND