„Njejsmy pupk swěta“

srjeda, 20. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Měła so Radworska gmejna na zdźěłanju koncepta za regionalny zakładny centrum z Wulkodubrawskej a Malešanskej gmejnu wobdźělić abo nic? Wo tym­ wčera wječor na posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady tež kon­trowersnje debatowachu.

Radwor (SN/MkWj). Hižo wot lěta 2009 dźěłatej Radworska a Wulkodubrawska gmejna na zakładźe zjawnoprawniskeho planowanskeho zrěčenje we wšelakich komunalnych wobłukach hromadźe. Tutón „zakładnocentralny zwjazk“ chcedźa nětko na Malešansku gmejnu rozšěrić. Wo tym wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na wčerawšim posedźenju informowaše. Hłowna přičina su aktualne wužadanja kaž demografiska změna, pobrach­owace komunalne financy a přiběracy ćišć na gmejny. Tójšto nadawkow a problemow njemóža gmejny hižo sami zmištrować, wčera zdźělichu. Dźeń a bóle stej tuž koordinacija a wothłosowanje ze suso­dnymi gmejnami trěbnej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND