Z nanami kolesowali a z traktorom po lěsu jěli

srjeda, 20. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy kolesowanskeje jězby, kotraž je tele dny dźěći Radworskeje katol skeje pěstowarnje z jich nanami zjednoćiła. Wobdźělnicy kolesowanskeje jězby, kotraž je tele dny dźěći Radworskeje katol skeje pěstowarnje z jich nanami zjednoćiła.

Radwor. Strowi, wjeseli a połni nowych zaćišćow wróćichu so dźěći módreje skupiny­ Radworskeho serbskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ njedawno z kolesowarskeje čary. Tež lětsa je kubłarka Monika Jurkowa swoju ideju „Moje popołdnjo z nanom“ zwoprawdźiła a znowa su mnozy namjet derje­ přiwzali. Tak zetkachu so nanojo tydźenja z kolesami při pěstowarni, zo bychu kolesowarsku turu ze swojimi dźěćimi nastupili. Kubłarce Monika Jurkowa a Olga Wos běštej sej rjanu čaru wupytałoj. Wona wjedźeše hłownje po pólnych a lěsnych pućikach přez Bronjo do směra na Łupoj k Lutobčanskim hatam a skónčnje do Kamjeneje. Při tym so wukopa, zo je to hotowa crossowa čara, při kotrejž dźěći połne elana tež rady raz koleso ćišćachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND