Z nanami kolesowali a z traktorom po lěsu jěli

srjeda, 20. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy kolesowanskeje jězby, kotraž je tele dny dźěći Radworskeje katol skeje pěstowarnje z jich nanami zjednoćiła. Wobdźělnicy kolesowanskeje jězby, kotraž je tele dny dźěći Radworskeje katol skeje pěstowarnje z jich nanami zjednoćiła.

Radwor. Strowi, wjeseli a połni nowych zaćišćow wróćichu so dźěći módreje skupiny­ Radworskeho serbskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ njedawno z kolesowarskeje čary. Tež lětsa je kubłarka Monika Jurkowa swoju ideju „Moje popołdnjo z nanom“ zwoprawdźiła a znowa su mnozy namjet derje­ přiwzali. Tak zetkachu so nanojo tydźenja z kolesami při pěstowarni, zo bychu kolesowarsku turu ze swojimi dźěćimi nastupili. Kubłarce Monika Jurkowa a Olga Wos běštej sej rjanu čaru wupytałoj. Wona wjedźeše hłownje po pólnych a lěsnych pućikach přez Bronjo do směra na Łupoj k Lutobčanskim hatam a skónčnje do Kamjeneje. Při tym so wukopa, zo je to hotowa crossowa čara, při kotrejž dźěći połne elana tež rady raz koleso ćišćachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND