Starosć wo duchowny dorost

wutora, 26. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dostojny wobraz skićachu wčera družki z postawami swjateje Marije před wołtarnišćom w Róžeńće.  Foto: Feliks Haza Dostojny wobraz skićachu wčera družki z postawami swjateje Marije před wołtarnišćom w Róžeńće. Foto: Feliks Haza

Serbske katolske wosady swjatkownu póndźelu do Róžanta putnikowali

Róžant (SN/MWj). Hinak hač při lońšej njesměrnej horcoće bě tradicionalne swjatkowne putnikowanje serbskich katolskich wosadow do Róžanta wčera po wjedrje přewšo přijomne. Bjez dźiwa, zo so k hnadownemu městnu ze wšitkich wosadow poměrnje wulke procesiony nastajichu, w kotrychž družki ­postawu swjateje Marije njesechu. Po puću so jim dalši wěriwi přizamknychu. ­Nimo toho so mnozy z kolesom do Róžanta po­dachu.

Swjatočne kemše na putniskej łuce, hdźež běchu minjene tydźenje přichad k wołtarjej twarsce trochu změnili, wuhotowa tónkróć Chróšćanska wosada. Jeje­ farar Clemens Hrjehor je hromadźe ze šěsć dalšimi duchownymi Božu mšu swjećił. Hudźbnje wobrubichu ju Chróšćanski cyrkwinski chór pod nawodom Bernadet Hencyneje a wosadni dujerjo pod nawodom Symana Donata.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND