Nowosće na wjesnym swjedźenju

wutora, 26. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
K mejemjetanju w Pěskecach bě so minjenu sobotu dźesać holcow serbsku narodnu drastu woblekło.  Foto: Alfons Handrik K mejemjetanju w Pěskecach bě so minjenu sobotu dźesać holcow serbsku narodnu drastu woblekło. Foto: Alfons Handrik

Wjesny dźěl Njebjelčanskeje gmejny Pěskec­y ze swojimi lědma 230 woby­dlerjemi bě swjatki mnohim přiwabliwy, a to nic jenož, dokelž wotmě so tam wčera 35. raz tradicionalny koparski turněr wjesnych mustwow.

Pěskecy (aha/SN). Nimale 80 sobustawow wopřijace sportowe towarstwo – najmłódši z nich je hakle pjatnaće, najstarši 70 lět – ze swojim agilnym předsydu Křesćanom Mjechelu je wjacore nowosće do swjedźenja zapřijało. Na wšěch dnjach sy čłonow towarstwa wuhladał w jich oranžowych trikotach z lipowym łopješkom a serbskim napisom Sportowe towarstwo Pěskecy.

Wažne hibićiwemu cyłkej je, zo maja w swojich rjadach tež čłonow wohnjoweje wobory z jich nawodu Křesćanom Matku a zastupjerjow młodźinskeho kluba, kotryž nawjeduje Patrik Šołta. Po tym zo běchu zašły tydźeń swjedźenišćo přihotow­ali a swjedźenski stan nastajili, hdźež hosći z „Witajće k nam“ strowjachu, bě sobotu wječor zazběh z koncertom skupin SerBeat a JANKAHANKA. Na t­o so młodostnym nóc z Berlinskimaj DJjomaj spěšnje miny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND