Nowosće na wjesnym swjedźenju

wutora, 26. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
K mejemjetanju w Pěskecach bě so minjenu sobotu dźesać holcow serbsku narodnu drastu woblekło.  Foto: Alfons Handrik K mejemjetanju w Pěskecach bě so minjenu sobotu dźesać holcow serbsku narodnu drastu woblekło. Foto: Alfons Handrik

Wjesny dźěl Njebjelčanskeje gmejny Pěskec­y ze swojimi lědma 230 woby­dlerjemi bě swjatki mnohim přiwabliwy, a to nic jenož, dokelž wotmě so tam wčera 35. raz tradicionalny koparski turněr wjesnych mustwow.

Pěskecy (aha/SN). Nimale 80 sobustawow wopřijace sportowe towarstwo – najmłódši z nich je hakle pjatnaće, najstarši 70 lět – ze swojim agilnym předsydu Křesćanom Mjechelu je wjacore nowosće do swjedźenja zapřijało. Na wšěch dnjach sy čłonow towarstwa wuhladał w jich oranžowych trikotach z lipowym łopješkom a serbskim napisom Sportowe towarstwo Pěskecy.

Wažne hibićiwemu cyłkej je, zo maja w swojich rjadach tež čłonow wohnjoweje wobory z jich nawodu Křesćanom Matku a zastupjerjow młodźinskeho kluba, kotryž nawjeduje Patrik Šołta. Po tym zo běchu zašły tydźeń swjedźenišćo přihotow­ali a swjedźenski stan nastajili, hdźež hosći z „Witajće k nam“ strowjachu, bě sobotu wječor zazběh z koncertom skupin SerBeat a JANKAHANKA. Na t­o so młodostnym nóc z Berlinskimaj DJjomaj spěšnje miny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND