Mjenje miliny za wobswětlenje

srjeda, 27. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Swoje nadróžne wobswětlenje chce gmejna Pančicy-Kukow na modernu techniku přestajić. Wona ma jenož hišće něhdźe štwórćinu tuchwilneje miliny přetrjebać. Pjenježnje wuskutkować wšak budźe so to hakle pozdźišo.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Z načasnej LED-techniku chce gmejna Pančicy-Kukow přichodnje wšitke swoje puće wobswětlić a při tym tójšto energije lutować. Tole předwidźi zrěčenje, kotrež je gmejnska rada na swojim wčerawšim pose­dźenju we Wotrowje z ENSO wotzamknyła. Do toho bě sobudźěłaćer energijo­weho předewzaća Ralf Leukefeld projekt a z nim zwisowace financy rozłožił.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND