Za lěpšu komunikaciju w gmejnje

štwórtk, 28. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Jurij Šwejda z Pěskec Foto:   M. Wjeńka Jurij Šwejda z Pěskec Foto: M. Wjeńka

Po premjerje před sydom lětami chce Jurij­ Šwejda 7. junija znowa k wólbam Njebjelčanskeho wjesnjanosty kandidować. Pěskečan je tehdy, w lěće 2008, wjace hač 35 procentow hłosow dóstał. Nětko je so wot tamnišeje wobydlerskeje iniciatiwy znowa nastajić dał a nadźija so hišće tójšto hłosow wjace.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND