Na wólby derje přihotowani

srjeda, 03. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Předsydźa a naměstnicy wólbnych wuběrkow gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su na komunalne wólby přichodnu njedźelu derje přihotowani.

Pančicy-Kukow (SN/JK). Komunalne wólby w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe přichodnu njedźelu su poslednje wólby za přichodnej lěće.

W pjeć gmejnach zarjadniskeho zwjazka wola wjesnjanostu a krajneho radu. W Lejnje, Zejicach a Časecach ma so přidatnje wjesna rada wolić. We Wotrowje a Pančicach-Kukowje budu wólby najskerje spěšnje wotzamknjene. Tam wola jeničce krajneho radu. Wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) bu hakle loni do swojeho zastojnstwa wuzwoleny.

Rozsudne wólby (Stichwahl) 28. junija drje trěbne njebudu, chibazo woprawdźe kóždy z kandidatow samsnu ličbu hłosow dóstanje. To pak so po słowach Alfonsa­ Ryćerja skerje njestanje, dokelž maja so wobydlerjo serbskich gmejnow pak jenož mjez dwěmaj kandidatomaj rozsudźić pak jenož jednoho wolić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND