Wotpisanja načinjeja starosće

srjeda, 03. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Inwestuja lětsa do wopłóčkow, do hłubokotwara a zakładneje šule

Łaz (AK/SN). Dohromady 3,5 milionow eurow chce Łazowska gmejna lětsa do wšelakich naprawow inwestować. Ćežišća su centralne přizamknjenje k wopłóčkam w Běłym Chołmcu, Koblicach a Wulkich Ždźarach, dalše saněrowanje Wulkoždźarowskeje zakładneje šule kaž tež naprawy na pućach a při jězorach. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana, kotryž su gmejnscy radźićeljo nětko wobzamknyli.

Runja druhim komunam načinjeja žadane wotpisanja tež we Łazu wulke starosće. Pod smužku hospodarskeho plana steji deficit 277 000 eurow. Po słowach komornicy Mandy Liepert tež přichodne lěta žadyn wurunany etat njezměja. Stanje-li so to dwójce za sobu a su-li wšitke zalutowanske a dochodowe móžnosće wučerpane, ma gmejna hospodarski strukturny koncept zdźěłać, kaž komornica rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND