Kormjernju powjetšić wotpokazuja

štwórtk, 04. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Róžant (aha/SN). Hłowny dypk dnjoweho porjada wčerawšeje zhromadźizny gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant bě zabrać stejišćo k twarskej próstwje nastu­pa­­jo ponowjenje kormjernje swini w Ral­bi­cach. Hižo loni spočatk lěta bě nawodnistwo ratarskeho předewzaća próstwu k nastajenju wobtwarjenskeho plana zapo­­dało. Wo tym je gmejnska rada w aprylu 2014 wuradźowała a plan wotpokazała.

Spočatk meje zapodachu gmejnje plano­wanske podłožki wo saněrowanju a powjetšenju kormjernje na nětčišim stejnišću wuchodnje Ralbic. Jednaćel Ha­gen­ Roßmann planowane změny wčera předstaji. Tak chcedźa tři stare chlěwy spotorhać a nowe natwarić. Tamne štyri modernizuja a tak wuhotuja, zo so imi­siske předpisy dodźerža. Dale natwarja juchowej jamje, dosahacej za mnóstwo juchi dźewjeć měsacow. Tuchwilu pla­huja w Ralbicach 6 900 swini, z ponowjenjom powjetši so kapacita na 11 400 skoćatow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND