Znamjo skedźbnja na dźěći

pjatk, 05. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobchadne znamjo skedźbnja šoferow w Smjerdźacej nětko na to, zo maš tam wobhladniwje jězdźić a na dźěći kedźbować.  Foto: Alfons Handrik Wobchadne znamjo skedźbnja šoferow w Smjerdźacej nětko na to, zo maš tam wobhladniwje jězdźić a na dźěći kedźbować. Foto: Alfons Handrik

Ćahańca nadróžneho wobchada w Smjerdźacej dla je po wšěm zdaću z blida. Spěšnosć drje na 30 km/h wobmjezowana njeje, za to su tam tele dny nowe wobchadne znamjo stajili.

Smjerdźaca (aha/SN). Jedne lěto je so radźićel gmejny Ralbicy/Róžant Eduard Luhmann (CDU) za tonažowe wobmjezowanje a předewšěm za spěšnosć 30 km/h na statnej dróze přez Smjerdźacu zasadźał. Přičina bě, zo su wosrjedź wsy Serbske­ swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA a wot spočatka tohole lěta tež žło­bikowe dźěći Ralbičanskeje pěstowarnje zaměstnjene.

W aprylu su so zastupjerjo policije a wokrjesneho wobchadneho zarjada ze za­mołwitymi LIPY a pěstowarnje na městnje zetkali a wobchadnu situaciju posudźowali. Bórze po tym je Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) na to pisomnje wotmołwił. Spočatnje wón w lisće wuzběhuje, zo su rozsudy wo wobchadnych naprawach hač do detaila wot zakonjedawarja předpisane, a tak maja je tež sobudźěłaćerjo wobchadneho zarjada dodźeržeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND