Harig a Lange jasnje wobkrućenaj poručenje

póndźela, 08. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Słabe wólbne wobdźělenje / W Budyšinje 28. junija doskónčnje wo wyšim měšćanosće rozsudźa

Wólby krajneho rady

▶ w Budyskim wokrjesu

wólbne wobdźělenje:40,0 %

Michael Harig (CDU) 72,4 %

Jens Bitzka (Zeleni)27,6 %

▶ w Zhorjelskim wokrjesu

wólbne wobdźělenje:36,6 %

Bernd Lange (CDU)73,0 %

Mirko Schultze (Lěwica)27,0 %


Budyšin/Zhorjelc (SN/at). Hornja Łužica je wčera krajneju radow Budyskeho a Zho­rjelskeho wokrjesa woliła. Jasnemu wólbnemu wuslědkej za mějićelow zastojnstwa spřećiwja so jara słabe wólbne wobdźělenje. W Budyskim wokrjesu je ze 40,0 procentami 7,7 procentow wólbo­kmanych mjenje wolić šło hač lěta 2008, w Zhorjelskim wokrjesu (36,6 proc.) bě to samo 9,5 procentow mjenje. W mnohich městach a gmejnach mějachu wolerjo nimo­ toho wo nowym měšćanosće abo wjesnjanosće rozsudźić.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Wjeselo pola CDU w Budyskim wokrjesu: Jeje kandidat a tuchwilny krajny rada Michael Harig budźe tule zamołwitu funkciju dale wukonjeć. K tomu je jemu tež zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa gratulowała (foto nalěwo). – Zajimowani sćěhowachu woni najaktualniše wuslědki za wólby noweho Budyskeho wyšeho měšćanosty: kandidaća Mike Hauschild, Alexander Ahrens (foto naprawo, wotlěwa), dr. Andreas Hase (naprawo) a měšćanski radźićel Roland Fleischer (SPD). Foto: SN/ Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND