Wuwědomić sej wěru a rěč

póndźela, 15. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy serbskeho domizniskeho dnja wčera w Lejnom, zwotkelž su do Ptačec nóžkowali Foto: Andreas Kirschke Wobdźělnicy serbskeho domizniskeho dnja wčera w Lejnom, zwotkelž su do Ptačec nóžkowali Foto: Andreas Kirschke

Wosmy serbski domizniski dźeń w Lejnom a Ptačecach wotměli

Lejno/Ptačecy (AK/SN). Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń wokoło Wojerec spěchuje wuwědomjenje wěry. Wón budźi sensibelnosć a hordosć na serbske korjenje. „Jako swětny domizniski dźeń by wón jenož połojčny był. Tak pak twori jednotu mjez cyrkwju, serbskim ludom, kulturu a domiznu“, podšmórny Jan Malink wčera na 8. serbskim domizniskim dnju. Přišli běchu wěriwi Wojerowskeje Janskeje wosady kaž tež z Lejnjansko-Ptačečanskeje a Blunjanskeje. Wot Lejnjanskeje cyrkwje nóžkowachu woni do susodnych Ptačec. Po puću z městnami samo rejwachu, štož mjez přihladowarjemi kedźbnosć zbudźi.

Lěta 2008 zemrě z Hanu Grobinej poslednja nošerka wšědneje narodneje drasty w Lejnom, powěda jeje syn Günter Groba. Hač do lěta 1918 mějachu tam hišće­ serbske Bože słužby a hač do 1964 su pola Grobic serbsce rěčeli. „W lěće 2004 je naše domizniske towarstwo drastowe kemše organizowało“, dopomina so předsydka Martina Petschickowa. „Na to smy sej zakładny wobstatk narodneje drasty zešili, na čož smy dźensa hordźi.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND