W šulskim haće ryby łójić

wutora, 16. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Wudźenski zwjazk financuje zajimawy projekt we Łazu

Łaz (AK/SN). Po móžnosći nazymu ma Łazowski šulski hat zaso z wodu pjelnjeny być. „Potom chcemy prěnje ryby wusadźić. Klětu nalěto móhli tam prěni raz wudźić“, podšmórny wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU), zdobom prezident wudźenskeho zwjazka Elbflorenz (AVE) w njedawnej rozmołwje z wobydlerjemi. Zwjazk zastupuje 221 wudźenskich towarstwow mjez Budyšinom, Zhorjelcom a Mišnom.

We Łazu chcedźa šulski hat jako wučbny a wudźenski hat wuwić. Towarstwo Slěborny jězor chce jón za dźěło z dorostom wužiwać. Za to hat přetworja, štož AVE jako nošer naprawy ze 100 000 eurami financuje. „Spěchowanje dóstać by ćežko było“, rozłoži Wićaz, „tuž zwjazk projekt stoprocentnje sam płaći.“ Hat budźe přez rołu z Małej Sprjewju zwjazany. Po sylnym dešću móža wodu do rěki wotpušćić, w suchich časach pak wottam wodu do hata klumpać. Trěbna dowolnosć za to ma kónc julija předležeć, tak zo móhli w awgusće abo septembru twarić­ započeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND